Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut siihen suostumusta. Sivullisella tarkoitetaan muita kuin asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Sosiaalihuollon asiakkaiden ja potilaiden tiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. 

Tietosuoja

Lokitietojen tarkastaminen

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytön peruste. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Lokitietoja voi pyytää oheisella lomakkeella.

Pyyntöjen toimittaminen

Lokitietojen tarkistuspyynnöt pyynnöt lähetetään postitse Porvoon kaupunki, kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo, tai tuodaan palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B.