Sinua saattaa kiinnostaa myös

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille ilman suostumustasi. Sinulla on myös oikeus tutustua sinusta tallennettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Pyynnöt toimitetaan kirjallisesti