Skip to content

Sosiaali- ja terveysjohtajan viran hakuaika päättyi

Poroon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan viran hakuaika päättyi 11. tammikuuta klo 14.00. Virkaan tuli kahdeksan hakemusta.

Kaupunginvaltuusto päättää johtajavalinnasta. 

Virkaa hakivat: 

  • valtiotieteiden maisteri Eva Forss Helsingistä
  • terveystieteiden kandidaatti Susanna Kisner Oulusta
  • teologian maisteri Aarne Kiviniemi Helsingistä
  • kauppatieteiden maisteri Max Lönnqvist Turusta
  • tekniikan lisensiaatti Taneli Mattila Helsingistä
  • terveystieteiden maisteri Ann-Sofie Silvennoinen, Lumparlandista. 

Kaksi hakijoista ei halua nimeään julkisuuteen. 

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueita ovat sosiaali- ja terveystoimen johdon lisäksi lapsi- ja perhepalvelut, aikuisten palvelut ja vanhus- ja vammaispalvelut. Toimialalla on noin 1000 työntekijää. Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii esittelijänä sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostossa. 

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, puh. 019 520 2200

11.1.2018 14:20

Tunnisteet: Hallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut