Sosiaali- ja terveysjohtajan viran hakuaika päättyi