Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen kehittämistä