Sosiaaliasiamies

Ota sosiaaliasiamieheen yhteyttä, kun sinulla on sosiaalipalvelujen asiakkaan oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Sosiaaliasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai hänen omaisiaan sosiaalihuollon asiakaslain mukaisissa asioissa silloin, kun asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Sosiaaliasiamies ei kuitenkaan tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Ota yhteyttä

Porvoon kaupungin sosiaaliasiamiestehtäviä hoitaa Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo.

  • sosiaaliasiamies Salla Ritala
  • puhelinaika ma-to 9–12
    puh. 044 729 7987
  • sähköposti sosiaaliasiamies@phhyky.fi  

Sosiaaliasiamieheen voi olla myös yhteydessä tietoturvallisella suojatulla sähköpostilla osoitteessa: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies.phhyky

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi olla yhteydessä myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta. Asiakas tai potilas voi osallistua ennakkoon sovittuun etävastaanottopalveluun oman tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Huomioithan, että arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella, koska suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko.

Tapaamiset ensisijaisesti ajanvarauksella. Tapaamiset järjestyvät tarvittaessa myös oman kunnan tiloissa.

Esite: Sosiaaliasiamies

Esite: Potilasasiamies

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden tietosuoja