Sosiaaliasiamies

Ota sosiaaliasiamieheen yhteyttä, kun sinulla on sosiaalipalvelujen asiakkaan oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Sosiaaliasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai hänen omaisiaan sosiaalihuollon asiakaslain mukaisissa asioissa silloin, kun asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Sosiaaliasiamies ei kuitenkaan tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Ota yhteyttä

ma-to 9–12
puh. 044 729 7987


sähköposti sosiaaliasiamies@phhyky.fi

Sosiaali- ja potilasasiamieheen voi nyt olla yhteydessä myös tietoturvallisen etävastaanoton kautta sähköpostin, henkilökohtaisen tapaamisen tai puhelinkeskustelun lisäksi. Asiakas tai potilas voi osallistua ennakkoon sovittuun etävastaanottopalveluun oman tietokoneen tai älypuhelimen kautta.

Tapaamiset ajanvarauksella oman kunnan sosiaalitoimen tiloissa tai Verson tiloissa.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo.

Muistutuslomake