Sosiaaliasiamies

Ota sosiaaliasiamieheen yhteyttä, kun sinulla on sosiaalipalvelujen asiakkaan oikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

Sosiaaliasiamies neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai hänen omaisiaan sosiaalihuollon asiakaslain mukaisissa asioissa silloin, kun asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Sosiaaliasiamies ei kuitenkaan tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Ota yhteyttä

Sosiaaliasiamies Pamela Stenberg

ma-to 9–12
puh. 044 729 7987
pamela.stenberg@phsotey.fi
sosiaaliasiamies@phhyky.fi

Tapaamiset ajanvarauksella oman kunnan sosiaalitoimen tiloissa tai Verson tiloissa.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo.

Muistutuslomake