Sosiaalipalvelujen tuottajille

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten huollon, varhaiskasvatuksen, vammaispalvelujen, kehitysvammahuollon, vanhushuollon ja päihdehuollon palveluja tai mielenterveys-kuntoutujien asumispalveluja sekä muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja. Palvelutuottajana voi olla yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys. Yksityisen sosiaalipalvelun tulee perustua sopimukseen tai hallintopäätökseen. Sopimus on palvelutuottajan ja asiakkaan välinen mikäli asiakas ostaa palvelun suoraan palvelutuottajalta.

Ilmoituksenvaraiset palvelut

Yksityisen palvelutuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa Porvoossa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus kaupungille. Kaupunki lähettää ilmoituksen liitteineen, lausunnon ja kopion saapumistodistuksesta aluehallintovirastolle, joka tekee päätöksen ja merkitsee palvelutuottajan Valveri-rekisteriin. Palvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta on niin ikään ilmoitettava.

Ilmoituksenvaraisissa, ei rekisteröitävissä tukipalveluissa, palveluntuottajan tulee olla hyväksytty kunnan ylläpitämään rekisteriin (viranomaispäätös).

Luvanvaraiset palvelut