Sosiaalityö

Ajankohtaista

Näin haet toimeentulotukea netissä

Toimeentulotuen käsittelyajat ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, jää odottamaan päätöstäsi.


Sosiaalityöstä saat tukea vaikeissa elämäntilanteissa, kun sinun on hankala löytää apua muualta. Työntekijät auttavat esimerkiksi talouteen, perheiden haasteisiin, asunnottomuuteen, työllistymiseen, elämänhallintaan, päihteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät yhdessä sinun, läheistesi ja muiden ammattilaisten kanssa. Sosiaalityö vahvistaa omia voimavarojasi.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat laativat kanssasi palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman, jotta pääset eteenpäin ja löydät tarvittavat tukimuodot

Lisäksi sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat:

  • Antavat sosiaalista ja taloudellista tukea kriisitilanteissa.
  • Motivoivat ja ohjaavat kuntoutumista, työllisyyttä tai raittiutta kohti.
  • Tukevat ja ohjaavat taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ongelmissa sekä asumiseen liittyvissä ongelmissa.
  • Antavat sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
  • Kannustavat sinua osallistumaan hyvinvointia edistävään toimintaan, kuten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, järjestötoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.