Sosiaalityö

Sosiaalityöstä saat tukea vaikeissa elämäntilanteissa, kun sinun on hankala löytää apua muualta. Työntekijät auttavat esimerkiksi talouteen, perheiden haasteisiin, asunnottomuuteen, työllistymiseen, elämänhallintaan, päihteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät yhdessä sinun, läheistesi ja muiden ammattilaisten kanssa. Sosiaalityö vahvistaa omia voimavarojasi.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat laativat kanssasi palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman, jotta pääset eteenpäin ja löydät tarvittavat tukimuodot

Lisäksi sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat:

  • Antavat sosiaalista ja taloudellista tukea kriisitilanteissa.
  • Motivoivat ja ohjaavat kuntoutumista, työllisyyttä tai raittiutta kohti.
  • Tukevat ja ohjaavat taloudellisissa vaikeuksissa, elämänhallinnan ongelmissa sekä asumiseen liittyvissä ongelmissa.
  • Antavat sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
  • Kannustavat sinua osallistumaan hyvinvointia edistävään toimintaan, kuten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, järjestötoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.

Voit tehdä huoli-ilmoituksen aikuisesta ihmisestä verkon kautta kohdassa yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Huoli-ilmoituksen voit myös tehdä puhelimitse soittamalla aikuissosiaalityön neuvontaan puh. 019 520 3400 arkisin klo 9–15. Kiireellisissä asioissa voitte virka-aikana klo.8-15 soittaa aikuissosiaalityön päivystykseen puh. 040 162 6343 ja virka-ajan ulkopuolella Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystykseen puh. 040 517 4194.