Sote-hankkeiden tausta ja tavoitteet

Itäisellä Uudellamaalla on käynnistynyt kaksi sosiaali- ja terveyspalveluita alueellisesti kehittävää hanketta: tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä rakenneuudistus-hanke. Hankkeiden rahoitukseen on saatu valtionavustusta, joka liittyy valmisteilla olevaan sote-uudistukseen. Kaikki itäisen Uudenmaan kunnat ovat osallistuneet hankkeiden suunnitteluun.  

Lisätietoa sote-uudistuksesta

Hankesuunnitelma

Itäisen Uudenmaan kunnat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluissa, esimerkiksi alueellisessa sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, kotisairaalassa, vammaispalveluselvityksessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksissa. Alueelliset kehittämistarpeet painottuvat myös näissä sote-hankkeissa. 

Hankkeissa kehitetään alueen asukkaiden peruspalveluita, yhteisenä painopisteenä mm. asiakkaiden neuvonta, ohjaus ja tarpeiden tunnistamisen matalalla kynnyksellä. Samalla luodaan uusia alueellisia, moniammatillisia toimintamalleja alueen asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi. Kattavia digipalveluja kehittämällä tuodaan sosiaali- ja terveyspalveluja kotisohvalle ajankohdasta riippumatta. Tämä vapauttaa ammattilaisten työaikaa asiakkaiden kohtaamiseen.