Skip to content

Porvoon sote-yhtiöittämisselvitys

Sote-yhtiöittämisselvityksessa on kartoitettu Porvoon kaupungin valmiutta ja mahdollisuuksia osallistua sote-palvelujen tuotantoon joko kaupungin kokonaan omistaman tai yhdessä toisen toimijan kanssa omistaman yhtiön (yhteisyritys) kautta. Selvityksessä on etsitty uudenlaista ratkaisua, joka sopii tulevan sote-uudistuksen tavoitteisiin ja turvaa parhaalla mahdollisella tavalla Porvoon alueen asukkaiden edut. Selvitys on tehty avoimesti ja tiiviissä vuorovaikutuksessa henkilöstön ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Selvityksen ensimmäinen versio julkaistiin tammikuun lopussa. Selvitystyön valmistuminen on kuitenkin vaikeutunut ja viivästynyt, koska sote-uudistusta ja asiakkaiden valinnanvapautta koskevat lakiehdotukset ovat muuttuneet merkittävästi työn aikana. Selvityksen päivitetty versio julkaistiin tiistaina 27. kesäkuuta. Porvoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.9.2017, että selvitystyö on riittävä, eikä tässä vaiheessa ole tarvetta jatkaa selvitystyötä. 

Tiedote 18.9.2017