Strömborgska skolanin rakentamisen käynnistäminen käsittelyssä