Strömborgska skolanissa ei ole altistuttu koronavirukselle