Suomenkylä

Suomenkylästä on tarjolla uudisrakentamiseen yksi tontti. Sille saa rakentaa asuinrakennuksen, lähipalvelurakennuksen tai kulttuurirakennuksen tai näiden yhdistelmän. Tontti sijaitseen harjun päällä noin 4 kilometriä Porvoon keskustan pohjoispuolella. Alue on osa Porvoonjokilaakson maisemallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Rakentaminen tuleekin sopeuttaa maisemallisiin, rakennushistoriallisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Tontilla sijaitsee ryhmä komeita mäntyjä, jotka tulee säilyttää. Tontti rajautuu lähivirkistysalueeseen, mistä kallion laelta aukeaa upea maisema Porvoonjokilaaksoon. Suomenkylän urheilukenttä on vain muutaman sadan metrin päässä.

Alla olevasta taulukosta näet alueella myynnissä olevat tontit.
Klikkaa kiinteistönumeroa ja laske tontin hankinnan kulut.

Kuvia Suomenkylästä