Suomenkylä, lisätietoa alueesta ja tonteista

Asemakaava

Tontin ostaja sitoutuu noudattamaan asemakaavaa. Tutustuthan siihen huolellisesti jo ennen tontin hakemista. Asemakaavassa kerrotaan, kuinka paljon rakennusoikeutta tontilla on ja kuinka monta kerrosta taloon saa rakentaa. Lisäksi siinä annetaan ohjeita ja määräyksiä muun muassa rakentamistapaan liittyen.

Asemakaava

Esimerkkejä asemakaavan kerroslukumerkintöjen sallimista asuinkerroksista

Energiatehokkaita ratkaisuja

Energiatehokkuus tarkoittaa esimerkiksi:

  • passiivisen aurinkoenergian huomioon ottamista - esimerkiksi sijoiteltaessa rakennuksia tontille, sijoiteltaessa tiloja rakennuksen sisällä ja piha-alueen suunnittelussa
  • varautumista aurinkoenergian myöhempään käyttöön
  • tuulensuojien huomioimista rakennusten ja piha-alueiden sijoittelussa
  • puurakentamisen suosimista
  • polkupyörien käyttämistä liikkumisessa ja riittävän säilytystilan varaamista polkupyörille
  • joukkoliikenteen hyödyntämistä

Maaperä

Maaperätutkimuskartta (maaperätutkimuksessa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät maaperätutkimukset-sivulta).

Pohjatutkimusleikkaus

Maaperätutkimukset-sivulle

Muuta

Alue on tärkeää pohjavesialuetta, eikä pohjavettä saa vaarantaa. Maalämpökaivojen rakentaminen on pohjavesialueella kielletty.

Tontilla on ajo- ja johtorasite.

Tontilla sijaitsee ryhmä komeita mäntyjä, jotka tulee säilyttää.

Kartta tontista