Suunnitelmien ennakkotarkastus

Jos suunnittelet uudisrakennus- tai laajennushanketta, käy esittelemässä suunnitelmat rakennustarkastajalle ennen lupahakemuksen jättämistä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. Näin saat hyvissä ajoin varmuuden siitä, että suunnitelmasi ovat lain- ja kaavanmukaisia sekä ympäristöön sopivia. Samalla myös nopeutat lupahakemuksesi käsittelyaikaa.
Lisätietoa saat rakennustarkastajilta.