Suunnittelupaja Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaavasta 28.–29. tammikuuta