Ohjeita yleisötilaisuuden järjestäjälle

Ympäristöterveydenhuollon näkökulmasta suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Yleisötilaisuuksien valvonnalla edistetään turvallisuutta ja ehkäistään jätehuollosta ja hygienisistä olosuhteista aiheutuvia terveyshaittoja.

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta

Tapahtuman järjestäminen edellyttää myös yleensä erilaisten lupien hankkimista ja ilmoitusten tekemistä muille viranomaisille.