Hoppa till innehåll

Tjänster för sysselsättningsfrämjande rehabilitering

Syftet med den rehabiliterande arbetsverksamheten är att främja långtidsarbetslösa personers förutsättningar för sysselsättning. Tjänster för sysselsättningsfrämjande rehabilitering omfattar också lönesubvention, arbetsprövning, individuell handledning och sysselsättningsskyldighet. Våra tjänster är avgiftsfria.

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet ordnas 1–4 dagar i veckan och 4 timmar per dag, och varar minst tre månader utan avbrott. Innehållet definieras i enlighet med individuella mål. Tyngdpunkten kan även ligga i att ge stöd för hantering av vardag och att öka delaktighet. Verksamheten kan ordnas antingen självständigt eller i en grupp. Under arbetsverksamheten har du rätt till arbetslöshetsförmån och nio euro i kostnadsersättning per deltagandedag. Resekostnader ersätts.

Rehabiliterande arbetsverksamhet är en socialtjänst enligt socialvårdslagen och organiseras i enlighet med lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Rehabiliterande arbetsverksamhet ges på Borgå stads egna verkstäder samt på stadens övriga enheter. Rehabiliterande arbetsverksamhet organiseras även som köptjänster av Samaria Rf, Sotek samt Live.

Social rehabilitering

Social rehabilitering är en socialvårdslagenlig strukturerad socialservice, som grundar sig i en helhetsbedömning av klientens funktionsförmåga och rehabiliteringsbehov. Med social rehabilitering främjas både individens förmåga att klara av vardaglig verksamhet samt tillhörande samspel och individens fortsatta välmående och delaktighet.

Målet med servicen kan vara inlärning av vardagliga färdigheter, vardagshantering utan missbruk, övning av utbildnings- eller arbetslivstillhörande uppgifter eller stöd för att fungera i grupp.

Ett beslut om social rehabilitering möjliggör deltagande i olika gruppverksamheter ledda av staden.

Työelämäosallisuuden tukeminen sosiaalipalveluissa

översättning under arbete.

Arbetsprövning

Målet med arbetsprövning är att klarlägga yrkesvals- och karriäralternativ, att värdera arbetets lämplighet och att stöda återgången till arbetsmarknaden. Borgå stad ordnar arbetsprövning inom stadens olika sektorer. Anordnaren av en arbetsprövning kan även vara ett företag, en förening, en organisation, en stiftelse, ett statligt verk eller en arbetsverkstad. Arbetsprövning är ett bra alternativ om du är en arbetslös arbetssökande från Borgå och Arbetsprövning är ett bra alternativ om du är en arbetslös arbetssökande från Borgå och

  • vill sysselsätta dig
  • du saknar yrkesutbildning
  • du planerar att byta yrke eller bransch

Du kan få arbetsprövning via jobbcoach eller via Östra Nylands sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen. Kontrollera alltid din rätt till arbetsprövning innan du söker till den. Under arbetsprövningen får du ingen lön, men dock arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning.

Individuell handledning

På Borgå stads verkstäder kan socialhandledaren ge individuell planenlig handledning. Individuell handledning skräddarsys tillsammans med klienten så att verksamheten stöder hen så bra som möjligt. Individuell handledning består av stöd och handledning för klienten, vad gäller både vardagen och arbetslivet.