Gå till innehåll

Andra fastigheter och verksamhetslokaler

Borgå stad äger, förutom skolor och daghem, även idrotts anläggningar, brandstationer och servicehem.

Idrotts anläggningar

 • Idrottshallen
 • Hindhår idrottshall
 • Simhallen
 • Kokon ishallar
 • Aurorahallen

Brandstationer

 • Brandstationen
 • Ebbo FBK
 • Emsalö FBK
 • Hamarin VPK
 • Hindhår FBK
 • Jackarby-Renum FBK
 • Kerkkoon VPK
 • Pellinge FBK