Hoppa till innehåll

Lokalitetsledningen förvaltar och planerar lokalerna för stadens verksamhetsbehov. Eftersom inte alla lokaler ägs av staden finns det olika metoder för fastighetsskötseln och underhåll som överenskommits med Lokalitetsledningen representant och användaren.

  • Till de fastigheter som staden äger, köps fastighetsskötseln av Affärsverket Borgå lokalservice och lokalitetsledningen ansvarar för underhållet.
  • Staden hyr verksamhetslokaler för egetbruk, ofta med långa hyresavtal, där ägaren av fastigheten oftast ansvarar för underhållet samt fastighetsskötseln. Lokalitetsledningens kundkontaktchef fungerar som kontaktperson. Sådana fastigheter är till exempel Konstfabriken, Campus, WSOY-huset samt Majberget och Svalåkerns servicehem.
  • Uthyrningen av stadens egna utrymmen för länge perioder ansvarar kundkontaktchefen för. Kortvariga uthyrningar sköts i huvudsak via Kompassen.
  • Livscykelobjekten (elinkaarikohteet) ägs av staden, men fastighetsskötseln och underhållet är köpt för 20 år av YIT och Caverion. Lokalitetsledningens kundkontaktchef fungerar som kontaktperson. Livscykelobjekt är Kantele-huset, Tolkkisten koulu, Majbergets daghem, Gammelbacka daghem, daghemmet Pärlan, Hindhår daghem, Övre-Haikko daghem och Äppelgårdens daghem
  • A-Bostäder Ab sköter hyrningen av lägenheter.
Fastigheter till salu
Lokalitetsledningens kontaktuppgifter