Hoppa till innehåll

I närheten av bostadsområdena på västra åstranden anlades August Eklöf parken år 2009 för att fira Borgå lantdags 200-årsjubileum. Parken hette ursprungligen Valtiopäiväpuisto (lantdagsparken). Namnet ändrades till August Eklöf parken efter August Eklöf, direktör för en flerbranschkoncern som tillverkade produkter inom metall- och träindustri i Borgå i början av 1900-talet, eftersom hans fabriker låg på västra åstranden, bland annat på det ställe där den nuvarande parken ligger.

På den öppna platsen i mitten av parken finns en lantdagstriptyk som Kirsi Kaulanen och Ylva Holländer planerade för att fira Borgå lantdags 200-årsjubileum. Västra delen av triptyken återspeglar Sverige, östra delen Ryssland och norra delen Finland. I parken finns också en minnesplakett till minne av Georg Magnus Sprengtporten som var den första generalguvernören i det autonoma Finland.

Parkgångarna påminner på ett modernt sätt om parkgångarna i Runebergsesplanaden på andra sidan av ån. Parkmöblerna, belysningen och stenläggningen passar ihop med färgen på lantdagstriptyken.
Det är naturligt att parken i åmiljön har vattenmotiv med springbrunnar och irisar som påminner om en bäck.

På parkens kortsida mot ån finns perennplanteringar med växter som var typiska för trädgårdar på 1800-talet, såsom fingerborgsblommor, malvor och prästkragar. Blommande träd, ädelsyrener och lökblommor har vita blommor och den vita färgen återkommer också i perennplanteringar, såsom vit sidenklematis som växer på gabioner som omger planteringarna.

I den vackra och mysiga August Eklöf parken växer det många olika perenner och därför utgör parken ett utmärkt turistmål för såväl professionella inom trädgårdsbranschen som hemträdgårdsmästare.