Hoppa till innehåll

Principerna för planeringen av idrottscentrumet

Principerna för planering

Stadsfullmäktige har godkänt också principer för planeringen av området. 

  • Verksamheter för fritid, turism och rekreation på västra åstranden och Kokonbacken utvecklas till en funktionell helhet och området anknyts till Gammelbacka.
  • Området ska ha en tydlig identitet och en högklassig fasad mot Tolkisvägen. Allaktivitetsarenan karakteriserar starkt utformningen av områdets identitet.  I området ligger platser och ställen som byggts i olika tidsperioder och som ansluts till samma helhet. Förhållandet till det öppna landskapsrummet avgörs omsorgsfullt.
  • I området ska finnas icke kommersiella utrymmen inomhus och utomhus, platser för motion på egen hand med låg tröskel som är lätta att nå samt tillgängliga ställen. I området kan kulturutbudet också utvecklas och området erbjuder möjlighet för evenemang i regional skala.
  • I planeringen beaktas principerna för hållbar utveckling. Utnyttjandet av energieffektiva lösningar och träbyggande utreds.
  • Dessutom undersöks utrymmesreserveringar för att komplettera områdets serviceutbud i ett senare skede: till exempel täckt fullskalig konstis eller bandyhall, gym inomhus, bastu, bana för hundagility, skicrossbana, rullskidbana, utomhusplaner för racketspel och basketboll.
  • Trafiken är smidig och trygg med alla färdsätt. Lederna för gång- och cykeltrafik utvecklas så att området är tillgängligt för alla användare oberoende av ålder. Parkeringskapaciteten i området ska dimensioneras tillräckligt högt i förhållande till behovet av bil- och cykelplatser.
  • Utvecklingsbolaget planerar de olika skedena i genomförandet så att det orsakar så lite olägenhet som möjligt för de som använder idrottscentrumet. Den nya ishallen och de nya lokalerna för bollspel inomhus ska byggas redan innan gamla lokaler rivs eller deras användningsändamål ändras. Också i fråga om andra idrottsplatser och -lokaler beaktas kontinuiteten i idrottsmöjligheterna.