Hoppa till innehåll

Alexparken

Alexparken ligger på västra åstranden mellan gångbron och Alexandersgatans bro. Byggandet av parken påbörjades med sanerings- och stabiliseringsarbeten hösten 2020. Målet är att parken blir färdig till sommaren 2022. I den färdiga parken finns bland annat en granitbeklädd strandmur, en stenstrand, två restaurangplatser, stenlagda områden och planteringar samt en cykelväg med smart belysning. Alexparken blir en högklassig park på västra åstranden, där vistelsen på stranden, gräsmattorna, strandstenarna samt caféerna och restaurangerna prioriteras.

Parkgång i Konstfabrikens strandpark

Konstfabrikens strandpark finns på västra åstranden mellan Alexandersgatans bro och Wilenius varv. Planen omfattar en parkgång vid åstranden. Parkgången är en del av LUCIA-projektets rutt med smart belysning. Planen omfattar också en strandstruktur som byggs med stensättning. På detta ställe vid stranden finns för tillfället båtbryggor, vilka förnyas efter att parkgången och strandstrukturen är byggda. Parkgången, belysningen och strandstrukturen byggs under år 2021.