Gå till innehåll

Coronarekommendationer och -begränsningar

På den här sidan har vi sammanställt Borgå stads rekommendationer, begränsningar och instruktioner angående coronaviruset.

Uppdaterad 17.6.2022

Det finns för tillfället inga särskilda restriktioner i Borgå.

Munskydd

  • I social- och hälsovårdstjänsternas verksamhetsplatser gäller en stark munskyddsrekommendation. Social- och hälsovårdspersonalen ger anvisningar om användningen av munskydd. Helst ska man ha egna munskydd men vid behov får man munskydd från social- och hälsovårdstjänstens verksamhetsplats.
  • I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningarna rekommenderas munskydd starkt för alla över 7-åriga besökare.

Offentliga tillställningar och samlingar

Paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller allmänna hygienkrav är fortfarande i kraft i hela Finland. Den gäller utan särskilt myndighetsbeslut alla lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för kunder och deltagare och är i kraft till och med 30.6.2022.

Fritidsverksamhet för barn och unga

Idrottsföreningar och andra aktörer ska fortfarande iaktta särskilda hälsosäkerhetsanvisningar i lokaler och områden som staden förvaltar.

Inom ledd hobbyverksamhet bör man följa dessa hälsosäkerhetsanvisningar:

  • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av munskydd som har utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén och lagförbunden.
  • Aktörer som ordnar hobbyverksamhet bör göra en hälsosäkerhetsplan som följer dessa anvisningar. Planen behöver inte lämnas in till staden men den ska visas upp på begäran.

Besök på servicehem och Näse rehabiliteringsavdelningar

Besöksanvisningar – servicehemmen (pdf, uppdaterade 28.4.2022)

Information om regionala och nationella rekommendationer och begränsningar