Hoppa till innehåll

Intyg om coronavaccination, senaste coronatestresultat och genomgången coronavirussjukdom kan hämtas från webbtjänsten Min Kanta. Intyget kan efter behov visas i elektronisk form eller skrivas ut. Vaccinationsuppgifterna överförs till Mina Kanta-sidor ungefär inom en vecka från vaccinationen.

Coronaintyget har två användningsändamål: Det fungerar som coronapass i Finland och kan även användas i samband med resor. 

Det primära sättet att få coronavaccinationsintyget är alltså att logga in på Mina Kanta-sidor, exempelvis med bankkoder eller med mobilcertifikat.

Coronaintyg utan Mina Kanta-sidor

Om du inte har tillgång till Min Kanta får du coronaintyget som en pappersutskrift på Näse hälsostation. Du kan avhämta intyget genom att uppvisa legitimation vid infodisken mån.–fre. kl. 8–15. Var beredd på att vänta om det är rusning. Du kan även be om intyget per telefon 040 145 5000 och avhämta det vid infodisken genom att uppvisa legitimation.

Vaccinationsintyg för 10–17-åringar

  • gäller endast coronavaccinering
  • kan avhämtas av barnet själv/tillsammans med vårdnadshavaren
  • kan avhämtas av vårdnadshavaren kutan att barnet är med genom att fylla i fullmaktsblanketten eller att ha med sig både eget och barnets FPA-kort/motsvarande personbevis.
  • Information om barnets (över 10 år) vaccin kan även vid begäran överföras på vårdnadshavarens Mina Kanta-sidor. Vårdnadshavaren kan också göra en begäran till koronarokotukset@porvoo.fi. I begäran måste framkomma barnets namn, födelsedatum, vaccinationsdatum samt vårdnadshavarens telefonnummer. Skriv aldrig hela personbeteckningsnumret av dataskyddsskäl. Vid brådskande fall kontakta direkt Näse hälsostation.

Om vaccinationsintyget saknas i Min Kanta

Om du behöver ett vaccinationsintyg för till exempel en resa men intyget saknas på dina Mina Kanta-sidor kan du ringa vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst.

Om din information saknas helt och hållet kan vi flytta den. Om endast en del av informationen har flyttats (till exempel vaccinationsserie ½) kan det hända att korrigeringen inte kan göras direkt. Då sker korrigeringen med fördröjning via patientuppgiftssystemets leverantör.

Om intyget inte uppdateras på Mina kanta-sidor skriver vi ut THL:s vaccinationsintyg på Näse hälsostation. Vi kan även skriva ut vaccinationsintyg ifall du inte har möjlighet att göra det själv.

Coronaintyg från länder utanför EU

Coronaintyg från länder utanför EU duger som coronapass i Finland.