Hoppa till innehåll

Råd och testning

På den här sidan finns information om coronatest och anvisningar för insjuknade och exponerade.

Sidan uppdaterad 17.6.2022

När ska jag ta coronatest?

Hemtest

Gör om du så vill ett hemtest ifall du har coronavirussymptom såsom snuva, halsont, feber, kräkning eller diarré. Hemtest rekommenderas att göras genast och efter 2 dagar.

Om hemtesten ger ett negativt svar, stanna hemma i minst tre dagar så att du har minst två symptomfria dagar innan du återvänder till jobbet, skolan eller dagvården. Om du inte kan stanna hemma genom eget meddelande eller med lov av din chef kan du be om sjukledighet, i första hand av arbetshälsovården.

Ifall hemtestet har gett ett positivt testresultat, stanna hemma i minst 5 dagar, och så att du har minst två symptomfria dagar innan du återvänder till arbetet/skolan/dagvården. Se instruktioner nedan. Be om sjukledighet i första hand av arbetshälsovården ifall du inte kan stanna hemma genom eget meddelande eller med lov av din chef.

Om du har haft covid-19 för mindre än 3 månader sedan och du får symptom en gång till, då lönar det sig inte att göra ett test eftersom det kan visa positivt flera veckor efter att man varit sjuk. Då ska du följa anvisningarna ovan som gäller för negativt testresultat.

Officiellt coronatest

Ett officiellt coronatest (laboratorium) bör tas ifall:

 • du jobbar med kundkontakter inom social- och hälsovården, eller har vilka som helst uppgifter inom omsorgens eller handikappservicens dygnet runt-enheter
 • Omaolo, Coronaguiden eller en anställd inom hälso- och sjukvården anvisar dig att söka dig till test
 • du är gravid
 • du är en riskpatient
 • du vill få dagpenning vid smittsam sjukdom. Om testresultatet är positivt skrivs intyget i första hand av arbetshälsovårdens läkare/arbetshälsovårdens skötare.

Hur beställer jag tid till coronatest?

Det snabbaste sättet att boka tid till coronatest är HUS Coronaguiden. I tjänsten kan du själv boka tid till testet. Du behöver bankkoder eller mobilverifikation. Du kan även boka tid för ett barn.

Telefontjänst för dig med coronasymptom samt tidsbokning per telefon

Gör i första hand ett hemtest, se instruktioner ovan

Rådgivning: 040 547 7764 eller 040 481 0344

Numren betjänar må-fr kl. 8.00-11.00

Numren har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att bli uppringd.

På basen av en symptombedömning styr vi dig antingen till coronatest eller akutmottagningen.

De som är i behov av brådskande vård och har andningsvägssymptom kan komma utan tidsbeställning till akutmottagninen, A-trappan, och anmäla sig till symptombedömning med automaten genom att visa id med streckkod.

Coronatestningsplatser i Borgå

Du behöver en remiss och en tidsbeställning för att ta coronatest. Ring alltid först till coronarådgivningsnumret eller boka tid via Coronaguiden. Kom ihåg att använda munskydd och desinficera händerna.

9Lives Näse

 • Vinnarvägen 3.
 • Tester görs mån.–fre. kl. 8-14, lör. kl. 10–15.

Telefonrådgivning

Telefontjänst för dig med coronasymptom:

 • Rådgivning: 040 547 7764 eller 040 481 0344
 • Telefonen betjänar mån.–fre. kl. 8.00–11.00.

Jourhjälp på kvällar och veckoslut

Ring HUS-områdets jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma. Jourhjälpen bedömer hurudan vård du behöver och styr dig till rätt vårdplats.

Jourhjälpen betjänar inte i följande coronaärenden:

 • tidsbokning till coronatest eller -vaccination
 • svar på coronatestsvar
 • sjukintyg
 • tidsbeställning till vaccination och frågor om coronaintyg

Testsvar

 • Testresultatet kommer inom en dag.
 • Du får ett textmeddelande om svaret.
 • Svaret registreras också på dina Mina Kanta-sidor.

Coronatest i samband med resor utomlands

Om du ska resa utomlands från Finland och därför behöver ta ett coronatest bör du boka tid hos privat hälsovård. De här coronatesten är avgiftsbelagda och ersätts inte av FPA.

Om du kommer från utlandet till Finland och inte omfattas av FPA-ersättning, kan du boka tid till coronavirustest via tjänsten Finentry. Testet görs i Finland och är gratis för dem som anländer till landet.

Anvisningar till dig som har insjuknat i covid-19

Om du har fått ett positivt coronatestresultat, anvisar Borgå stad dig att stanna hemma i självvald karantän i minst 5 dagar räknat från symptomdebuten. Dessutom förutsätts att du har två symptomfria dagar innan du är i kontakt med andra människor. Som symptom räknas inte svag, torr hosta eller förändringar i smak/luktsinnet. Symptomens startdag är dag 0. Räkna tiden från testningsdagen om du inte har symptom. Testdagen är i så fall dag 0.

När du har insjuknat i covid-19 exponeras de som bor i samma hushåll för smittan. Oberoende av vaccineringar rekommenderas att de undviker kontakt till andra människor under 6 dygn. Meddela även andra exponerade om din smitta och uppmana dem att stanna i karantän (distansarbete, v.b. arbete med skyddsåtgärder). Smittsamhetstiden började 48 timmar före symptomen, eller om du är symptomfri, 48 timmar innan det positiva testet togs. Enligt Borgå stads anvisningar kan ett exponerat barn gå till daghem/skola men ett coronatest rekommenderas efter exponeringen och 5-6 dagar senare.

Om du inte kan stanna hemma genom ett eget meddelande eller med lov av din chef ska du meddela om ditt insjuknande i första hand till din arbetshälsovård. Då kan du få dagpenning vid smittsam sjukdom (obs: bara på basen av officiellt test).

Du kan ringa Borgås coronarådgivningslinje 040 547 7764 eller 040 481 0344 (mån.–fre. kl. 8.00–11.00), om dina symptom förvärras och du behöver en bedömning av läkare eller om du har något att fråga. Om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma och det är kväll eller veckoslut, kan du ringa HUS jourhjälp på numret 116 117.

Instruktioner för barn, familjer och studerande

Borgå stads bildningssektor har skapat anvisningar för barn, studerande och deras vårdnadshavare vid coronasmitta. Anvisningarna uppdateras enligt behov.

Avboka eller flytta din tid om du insjuknar

Om du har bokat tid till en tjänst inom Borgå stads social- och hälsovård men har insjuknat i covid-19, avboka eller flytta din tid. Instruktioner för hur du går till väga finns på ifrågavarande tjänsts webbsida. Du kan besöka oss igen när du har haft två symptomfria dagar.

Infektionsmottagningen är stängd

Infektinsmottagningen är stängd och mottagningen sker på akutmottagningen.

De som är i behov av brådskande vård och har andningsvägssymptom kan komma utan tidsbeställning till akutmottagninen, A-trappan, och anmäla sig till symptombedömning med automaten genom att visa id med streckkod. Kom ihåg munskydd och att desinficera händerna.

Borgå har slopat officiella karantäner och isoleringar, smittspårningen fokuseras

Smittspårningen har koncentrerats till hälso- och sjukvårdens enheter, vårdinrättningar och boendeenheter för riskgrupper. I andra situationer, såsom i familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken har man slopat de officiella karantänsbesluten för de exponerade och de officiella isoleringsbesluten för de sjuka.

Medicinering mot coronavirus?

Fr.o.m. juli 2022 är ett läkemedel (Paxlovid®) mot covid-19 tillgängligt. Medicineringen syftar till att förhindra svår covid-19-sjukdom. Läkemedelsbehandlingen kan påbörjas på basen av ett positivt coronalaboratorietest och den bör påbörjas inom 5 dygn räknat från symptomdebuten. Medicineringen är avsedd för 18 år fyllda patienter som inte är gravida och som inte behöver behandling med syre. Medicineringen är kostnadsfri och ges till patienten av specialsjukvården, om patienten har en vårdkontakt till specialsjukvården p.g.a. sin risksjukdom och vårdkriterierna uppfylls, eller av primärhälsovården, om patienten inte har en vårdkontakt till specialsjukvården p.g.a. sin risksjukdom och vårdkriterierna uppfylls.

Målgrupperna för medicinering

Målgrupp 1 (18 år fyllda patienter som hör till högriskgruppen, oberoende av vaccinationsstatus):

 • Organ- eller stamcellstransplantation under de senaste 6 månaderna eller fortsatt kraftig medicinering mot avstötningsreaktion
 • Cancersjukdom under aktiv behandling (cancer eller behandling som kraftigt nedsätter immunförsvaret)
 • Svåra störningar i immunförsvaret

Målgrupp 2 (18 år fyllda patienter som hör till högriskgruppen och fått 0-1 vaccinationer mot covid-19):

 • Svår kronisk njursjukdom
 • Svår kronisk lungsjukdom
 • Diabetes av typ 2 under medicinering
 • Downs syndrom

Målgrupp 3 (40 år fyllda patienter som hör till riskgruppen och fått 0-1 vaccinationer mot covid-19):

 • Astma under fortgående medicinering
 • Svår hjärtsjukdom
 • Neurologisk sjukdom som försämrar andningsfunktionen
 • Medicinering som försvagar immuniteten vid behandling av en autoimmun sjukdom
 • Svår kronisk leversjukdom
 • Diabetes av typ 1 eller bristande binjurefunktion
 • Svår eller medelsvår sömnapné
 • Sjuklig fetma (BMI över 40). Medicinering kan övervägas också åt ovaccinerade personer som är under 40 år gamla.

Målgrupp 4: 80 år fyllda patienter som bor självständigt hemma och har fått 0-3 vaccinationer mot covid-19.

Ytterligare information

Genomgången covid-19-infektion motsvarar en vaccination.

Under den sistnämnda länken finns också anvisningar åt specialsjukvårdens klienter. Kontrollera huruvida du hör till en patientgrupp som kan få medicin mot din covid-19. Om du hör till en riskgrupp som kan få medicin, men din risksjukdom inte sköts av specialsjukvården, ring till hälsovårdscentralens coronatelefon må – fr kl. 8-11, tfn 040 547 7764 eller 040 481 0344.

Anvisningar till dig som har exponerats för coronavirus

Om du har utsatts för coronaviruset, råder Borgå stad dig att undvika kontakt till andra människor i sex dagar efter exponeringssituationen. Anvisningen baserar sig på forskningresultat enligt vilka inkubationstiden för omicronvarianterna kan vara till och med sex dagar. Exponeringsdagen är dag 0. Om den exponerande personen är bosatt i samma hushåll börjar försiktighetstiden från den dagen då de första symptomen hos den coronaviruspositiva personen började eller om personen inte uppvisar symptom, från datumet för det positiva testet. Om det finns fler än en person hemma med coronavirus är försiktighetsperioden den som beräknats från början av den sist insjuknade patientens symptom.

För personer som arbetar inom social- och hälsovården eller i omsorgens/handikappservicens dygnet runt -enheter finns särskilda karantänsanvisningar.

Om du arbetar, gör det i första hand på distans under karantänen. Om det inte går att ordna kan du arbeta om du är väl skyddad (FFP2-munskydd, undvikande av sociala kontakter, matrasterna ensam).

Om du får symptom under försiktighetstiden, gör ett hemtest eller gå på test och stanna hemma, se anvisningar ovan. För barn finns skilda anvisningar, se ovan.

Avboka eller flytta din tid om du exponeras

Om du har bokat tid till en tjänst inom Borgå stads social- och hälsovård men är exponerad, avboka eller flytta din tid. Instruktioner för hur du går till väga finns på ifrågavarande tjänsts webbsida. Du kan besöka oss igen när din försiktighetstid är slut.

Ring hälsostationen om du har risk för blodproppar

Coronavirussjukdomen medför en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden. Medicinerna kan du kan få på hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering. Om du har feber (över 38°C), hosta som försämrar det allmänna tillståndet eller andnöd, om du är gravid eller är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, läs den bifogade listan över riskfaktorer. Om kriterierna uppfylls, ring Borgå hälsocentral, tfn 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån.–fre. kl. 8.00–11.00.

Riskfaktorer för blodpropp

Ring hälsostationen för att få en bedömning av ditt behov av medicinering, om du

har minst en av följade riskfaktorer:

 • du har haft blodpropp tidigare
 • du har benägenhet för blodproppar (APC-resistens, Faktor V Leiden-mutation, protombingenmutation G20210A, brist på antitrombin eller protein C eller S,
 • antifosfolipidsyndrom, essentiell trombocytos, polycytemia vera, myelom, PNH-sjukdom)
 • du har en cancersjukdom i aktivt skede
 • du har multipla skador eller har nyligen fått en ryggmärgsskada
 • du har varit på en större operation för mindre än en månad sedan och/eller är sängliggande på grund av den
 • du är gravid, har genomgått kejsarsnitt eller har barnsängstid (6 veckor från förlossningen)

eller har minst tre av följande riskfaktorer:

 • du är kontinuerligt sängliggande på grund av att du inte mår bra
 • du har en kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt
 • du har en autoimmunsjukdom (till exempel Crohns sjukdom, blödande tjocktarmsinflammation, vaskulit)
 • du sitter i rullstol eller är förlamad
 • du har cirkulärgips på benet
 • du har nyligen blivit opererad (inom sex veckor)
 • du har diabetes (vilken typ som helst)
 • du har fettlever
 • du är minst 60 år gammal
 • ditt BMI är högre än 30
 • du röker
 • du använder kombinationspiller som preventivmedel (gäller INTE preventivmedel som bara innehåller progesteron/gulkroppshormon, bland annat desogestrel, drospirenon)
 • du använder östrogenersättning (via munnen eller huden)
 • du har nefrotiskt syndrom
 • du har venös insufficiens (nedsatt cirkulation i benens vener)
 • du har en central venkateter 

Definitioner och terminologi

Coronasymptom = förkylningssymtom eller kräkningar/diarré

Exponerad = under de senaste 6 dygnen en situation där en person har varit inomhus mer än 15 minuter och under två meter från en person som är smittad och ingendera av personerna har burit munskydd. Eller fysisk kontakt inomhus eller ute med en smittad person via bar hud på överkroppen/övre extremiteterna/huvudet med eller utan mask (vid handkontakt utan handdesinfektionsmedel).

Vaccinerad = personen har vaccinerats två (eller fler gånger) och det har gått minst 7 dagar sedan den senaste vaccineringen eller hen har haft covid-19 för mindre än 6 månader sedan eller hen har smittats av covid-19 för mer än 6 månader sedan och har fått en dos vaccin för minst 7 dagar sedan.

Riskpatient = en patient över 70 år som inte ännu fått den tredje covid-19 -vaccineringen eller en patient som är klient på en vård- eller omsorgsinrättningar eller en som hör till riskgruppen för svår coronavirussjukdom, se Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom.

Även gravida kvinnor är riskpatienter.

Riskarbetare = person i direkt klient/patientarbete inom social- och hälsovården eller en person, som handhar vilken som helst uppgift inom omsorgens eller handikappservicens dygnet runt-enheter

Svåra symptom = nedsatt allmäntillstånd, andnöd mm.