Hoppa till innehåll

Råd och testning

På den här sidan finns information om coronatest och anvisningar för personer med luftvägssymptom. Sidan har uppdaterats 27.12.2022.

När ska jag ta coronatest?

Hemtest

Gör om du så vill ett hemtest ifall du har coronavirussymptom såsom snuva, halsont, feber, kräkning eller diarré. Hemtest rekommenderas att göras genast och efter 2 dagar.

Om hemtesten ger ett negativt svar, stanna hemma och undvik kontakt med andra än din egen familj tills febern är borta och symptomen klart har lindrats. Om du inte kan stanna hemma genom eget meddelande eller med lov av din chef kan du be om sjukledighet, i första hand av arbetshälsovården.

Ifall hemtestet har gett ett positivt testresultat, stanna hemma enligt ovan.

Om du har haft covid-19 för mindre än 3 månader sedan och du får symptom en gång till, lönar det sig inte att göra ett test. Testet kan visa positivt flera veckor efter att man varit sjuk. Då ska du följa Även i detta fall ska du följa anvisningarna ovan.

Officiellt coronatest

Gör i första hand ett hemtest. Ett officiellt coronatest (laboratorium) bör tas ifall:

 • Omaolo, Coronaguiden eller en anställd inom hälso- och sjukvården anvisar dig att söka dig till test
 • du är gravid
 • du hör till en riskgrupp för allvarlig coronasjukdom
 • du hör till riskgruppen för blodproppar.

Hur beställer jag tid till coronatest?

Det snabbaste sättet att boka tid till coronatest är HUS Coronaguiden. I tjänsten kan du själv boka tid till testet. Du behöver bankkoder eller mobilverifikation. Du kan även boka tid för ett barn.

Du behöver en remiss och en tidsbeställning för att ta coronatest. Ring alltid först till rådgivningsnumret för personer med luftvägssymptom (040 547 7764 eller 040 481 0344) eller boka tid via Coronaguiden. Kom ihåg att använda munskydd och desinficera händerna.

Coronatestningsplatser i Borgå

9Lives Näse

 • Vinnarvägen 2
 • Tester görs mån.–fre. kl. 8–14, lör. kl. 10–15.

Telefonrådgivning, tidsbokning per telefon, Jourhjälpen

Telefontjänst för dig med infektionssymptom i de övre luftvägarna:

 • Rådgivning: 040 547 7764 eller 040 481 0344
 • Telefonen betjänar mån.–fre. kl. 8–11.

Jourhjälp på kvällar och veckoslut

Ring HUS-områdets jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma. Det här betyder till exempel andnöd eller försämrat allmäntillstånd. Jourhjälpen bedömer hurudan vård du behöver och styr dig till rätt vårdplats.

Jourhjälpen betjänar inte i följande coronaärenden:

 • tidsbokning till coronatest eller -vaccination
 • svar på coronatestsvar
 • sjukintyg
 • tidsbeställning till vaccination och frågor om coronaintyg

Testsvar

 • Testresultatet kommer inom en dag.
 • Du får ett textmeddelande om svaret.
 • Svaret registreras också på dina Mina Kanta-sidor.

Coronatest i samband med resor utomlands

Om du ska resa utomlands från Finland och därför behöver ta ett coronatest bör du boka tid hos privat hälsovård. De här coronatesten är avgiftsbelagda och ersätts inte av FPA.

Anvisningar till dig som har insjuknat i covid-19

Oberoende av om det är fråga om covid-19, influensa eller någon annan infektion i de övre luftvägarna bör du stanna hemma från jobbet/skolan/dagvården och undvika kontakter med andra än familjemedlemmarna tills febern är borta och symptomen klart har lindrats. De här anvisningarna gäller även barn.

Om du inte kan stanna hemma genom ett eget meddelande eller med lov av din chef ska du meddela om ditt insjuknande i första hand till din arbetshälsovård.

Du kan ringa Borgås rådgivningslinje för personer med luftvägssymptom 040 547 7764 eller 040 481 0344 (mån.–fre. kl. 8–11), om dina symptom förvärras och du behöver en bedömning av läkare eller om du har något att fråga. Om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma (till exempel andnöd eller försämrat allmäntillstånd) och det är kväll eller veckoslut, kan du ringa HUS jourhjälp på numret 116 117.

Avboka eller flytta din tid om du insjuknar

Om du har bokat tid till en tjänst inom Borgå stads social- och hälsovård men har insjuknat i covid-19, avboka eller flytta din tid. Instruktioner för hur du går till väga finns på ifrågavarande tjänsts webbsida. Du kan besöka oss igen när du inte längre har feber och dina symptom klart har lindrats.

Medicinering mot coronavirus

Sedan juli 2022 har ett läkemedel (Paxlovid®) mot covid-19 varit tillgängligt. Medicinens avsikt är att förhindra svår covid-19-sjukdom. Medicineringen kan påbörjas efter ett positivt hemtest, men fynden verifieras med ett laboratorietest. Läkemedelsbehandlingen bör påbörjas inom 5 dygn räknat från att symptomen har börjat. Medicineringen är avsedd för 18 år fyllda patienter som inte är gravida och som inte behöver behandling med syre.

Medicinen är kostnadsfri och ges till patienten av specialsjukvården, om patienten har en vårdkontakt till specialsjukvården p.g.a. sin risksjukdom och vårdkriterierna uppfylls, eller av primärhälsovården, om patienten inte har en vårdkontakt till specialsjukvården p.g.a. sin risksjukdom och vårdkriterierna uppfylls.

Målgrupperna för medicinering

Vi följer HUS lista för målgrupper för medicinering. Kontrollera om du hör till en patientgrupp som kan få medicin mot coronasjukdom:

På HUS webbsida finns också anvisningar åt specialsjukvårdens klienter. Om du hör till en riskgrupp som kan få medicin, men din risksjukdom inte sköts av specialsjukvården, ring Pihlajalinnas centraliserade Paxlovid-telefonservice, tfn 040 541 1688, mån.–sön. kl. 9–16.

Ring hälsostationen om du har risk för blodproppar

Coronavirussjukdomen medför en något förhöjd risk för trombos (blodproppar). En del av de insjuknade kan dra nytta av antikoagulationsmedicinering som injiceras under huden. Medicinerna kan du kan få på hälsostationen.

Om du har lindriga symtom och inte har feber finns det vanligtvis inget behov av antikoagulationsmedicinering. Om du har feber (över 38°C), hosta som försämrar det allmänna tillståndet eller andnöd, om du är gravid eller är tvungen att vara konstant sängliggande på grund av sjukdom, läs den bifogade listan över riskfaktorer. Om kriterierna uppfylls, ring Borgå hälsocentrals rådgivning för personer med luftvägssymptom, tfn 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån.–fre. kl. 8.00–11.00.

Riskfaktorer för blodpropp

Ring hälsostationen för att få en bedömning av ditt behov av medicinering, om du

har minst en av följade riskfaktorer:

 • du har haft blodpropp tidigare
 • du har benägenhet för blodproppar (APC-resistens, Faktor V Leiden-mutation, protombingenmutation G20210A, brist på antitrombin eller protein C eller S,
 • antifosfolipidsyndrom, essentiell trombocytos, polycytemia vera, myelom, PNH-sjukdom)
 • du har en cancersjukdom i aktivt skede
 • du har multipla skador eller har nyligen fått en ryggmärgsskada
 • du har varit på en större operation för mindre än en månad sedan och/eller är sängliggande på grund av den
 • du är gravid, har genomgått kejsarsnitt eller har barnsängstid (6 veckor från förlossningen)

eller har minst tre av följande riskfaktorer:

 • du är kontinuerligt sängliggande på grund av att du inte mår bra
 • du har en kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt
 • du har en autoimmunsjukdom (till exempel Crohns sjukdom, blödande tjocktarmsinflammation, vaskulit)
 • du sitter i rullstol eller är förlamad
 • du har cirkulärgips på benet
 • du har nyligen blivit opererad (inom sex veckor)
 • du har diabetes (vilken typ som helst)
 • du har fettlever
 • du är minst 60 år gammal
 • ditt BMI är högre än 30
 • du röker
 • du använder kombinationspiller som preventivmedel (gäller INTE preventivmedel som bara innehåller progesteron/gulkroppshormon, bland annat desogestrel, drospirenon)
 • du använder östrogenersättning (via munnen eller huden)
 • du har nefrotiskt syndrom
 • du har venös insufficiens (nedsatt cirkulation i benens vener)
 • du har en central venkateter.