Hoppa till innehåll

Från denna sida hittar du samtliga Borgå stads digitala tjänster samt information om digitalisationsprogram och råd för användning av tjänster.

ePorvoo är portalen till stadens digitala tjänster där du hittar bland annat alla befintliga elektroniska blanketter för kontakt med staden.

Råd och hjälp

Behöver du hjälp med användandet av digitala tjänster?

Från Digistöd sidan hittar du samlat information om användning av digitala tjänster och tips hur du kan utveckla dina egna färdigheter.

Du kan också boka tid på servicepunkten Kompassens digirådgivning där en sakkunnig hjälper dig att uträtta dina ärenden digitalt.

ENTER r.y. ordnar speciellt för seniorer avsedd digihjälp både som när- och distanshandledning.

Du kan också fråga Kommun-Kati, stadens virtuella kundbetjänt. Klicka på Kommun-Katis bild i högra nedre hörnet för att påbörja diskussionen. Om artificiella intelligensen inte kan hjälpa dig, kopplas du om till en sakkunnig (måndagar till fredagar klockan 09–15).

Elektronisk kundbetjäning

Borgå stad har flera elektroniska betjäningskanaler. De vanligaste tjänstekanalerna hittar du i ePorvoo portalen. I ePorvoo kan du ge anonym respons, bläddra bland respons given av andra människor och fråga om råd gällande stadens tjänster.

En del av tjänsterna förutsätter inloggning med stark identifiering.

Du kan också göra ansökningar, läsa förtroendeorgans protokoll och föredragningslistor och hitta information exempelvis om skolning och småbarnspedagogik.

Utöver Borgå stads tjänster hittar du information också om Borgå vatten, miljöhälsovården och Borgå Energi.

Koppari – ungdomstjänster

Koppari Chat är en servicekanal för unga under 30 år, där du kan få hjälp och råd i olika livssituationer. Tjänsten produceras av rådgivnings- och handledningsstället Navigatorn och erbjuder samtliga tjänster som Borgå Navigatorn erbjuder med personlig mottagning.

Koppari både på svenska och finska. Se tilläggsinformation och öppethållningstider på Koppari Chat infosidan!

Digitala kulturtjänster

Till stadens digitala kulturproduktioner hör bland annat konserter, verkstäder och museibesök. Produktionerna är samlade på stadens YouTube-kanal.

Digiprogrammet 2020–2023

Digiprogrammet är en del av stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030.

Med digitalisering avses den förändring i verksamhetskulturen som sker när modern datateknik används allt mer. Digiprogrammet lyfter fram de åtgärder som främjar invånarnas välbefinnande med hjälp av den nya tekniken.

Digiprogrammets tre teman är:

  1. Kunskapsbaserade beslut
  2. Högklassiga tjänster & effektivt arbete
  3. Elektroniskt bemötande.

Målet för temat ”Kunskapsbaserade beslut” mål är att utveckla det kunskapsbaserade ledarskapet. Vårt mål är att stadens beslutsfattande ska baseras på aktuell information som är enkelt tillgänglig för stadens organisation, de förtroendevalda och invånarna.

Målet med temat ”Högklassiga tjänster & effektivt arbete” är att förnya staden och dess tjänster fördomsfritt och tillsammans genom att tillämpa bästa praxis och nya tekniker (till exempel artificiell intelligens, robotteknik och blockkedjor).

Temat ”Elektroniskt bemötande” betyder att vi förnyar vårt sätt att producera tjänster för kommuninvånare. Genom försökskultur och deltagande bestämmer vi vilka projekt och försök
som ska prioriteras. Målet är att vara den bästa kommunen alla dagar.

Under varje tema anges flera användningsfall, och för varje användningssätt anges specifika mål, åtgärder och indikatorer. Digiprogrammets teman förblir konstanta under 2020–2023, men användningsfallen uppdateras vid behov utgående från ny information som fås genom nya tekniker och försök.

Bekanta dig i detalj med programmet, genom att ladda ned det från länken nedan!