Hoppa till innehåll

Borgå Triennalen: Ida Koitila, Roger Metto, Emma Tryti, Anna Nyberg, Mattias Hellberg

  • 20.06.2024
  • 10:00 - 16:00

Borgå Triennalen på Galleri Gamla Kaplansgården 20.6-1.9.2024:
Ida Koitila
Ida Koitila (f. 1983) är bildkonstnär som arbetar i Hangö och Berlin. Hon skapar ofta sina konstverk genom material, väljer dem efter innehållet, och är uthållig och konsekvent i sitt förhållningssätt. Tredimensionell form och rymd kombineras ofta med naturmaterial, vilket framgår av hennes arbete för Borgå Triennalen, som hon har specialdesignat för Galleri Gamla Kaplansgården.

Roger Metto
Roger Metto (f. 1964) arbetar på målningar av en försvinnande stad. Kiruna får ett nytt utrymme på bekostnad av ett gammalt Kiruna. Maktlöst står invånarna vid sidan om, oförmögna att göra något eftersom gruvan är anledningen till att staden existerade från början. Vad kommer att finnas kvar, vad kommer att kasseras och hur kommer de nya utrymmena i bergen, underjorden och mänskliga områden att samordnas?

Emma Tryti
Emma Tryti (f. 1982) är bildkonstnär som arbetar i Sollentuna, Stockholm.
Hennes verk kombinerar måleri, skulptur och installation, ofta med ämnen som är kombinationer av flora och fauna. Akvarell har alltid varit en del av hennes arbete och skapat en fascinerande värld och personligt utrymme som ger oss en annan uppfattning.

Anna Nyberg, gårdområde
Anna Nyberg (f. 1966) tar över hela utrymmet som en färgstark tredimensionell målning som man kan vandra in i. Det är en explosion av färg utanför ramen. You are vrong too! är en platsspecifik installation där konstverket och platsen möts. Titeln pekar på en frustration när din egen subjektiva bild av verkligheten inte stämmer överens med andras bilder. Både i stora och små frågor, i nära relationer men också i samhället i stort, när politiska beslut inte alls stämmer överens med din åsikt. Det är som om verket i sig vill vidga synen på vad en verklighet kan vara.

Transparensen i textilen som konstverket är gjort av gör att byggnaderna som omger det blir en naturlig del i bilden. Konst och vardagsvyer av staden blir ett. Naturkrafter påverkar också arbetet, vinden skapar rörelse och regnet expanderar den elastiska duken, ljus och skugga ändrar färg. Den är under konstant inflytande. Det är ett arbete att uppleva med både ögonen, kroppen och sinnet. På grund av naturkrafter var konstverket tidsbestämt och synligt mellan 20 juni och 1 juli 2024.

Mattias Hellberg, gårdbyggnad
Mattias Hellberg (f. 1991) utforskar vad som händer när vårt personliga utrymme och behovet av att uttrycka oss dyker upp i offentliga utrymmen (som “för intensiv” dans på en offentlig plats när det inte är fredagskväll!). Mattias arbetar främst med performance, video och installation. Mattias tar över en av galleriets innergårdsbyggnader och visar upp nya videoverk.

Utställningar på Galleri Gamla Kaplansgården har erhållit statsbidrag från Museiverket.
Öppet tis-sön kl. 10-16, stängt 21.-22.6
Fritt inträde.

Borgå Triennalen är en stadsfestival för bildkonst som ordnas vart tredje år. Se baserar sig på partnerskap och gemenskap. I centrum för evenemanget står konstutställningar utplacerade på olika håll i staden. Triennalen sammanför en stor grupp kända namn inom bildkonst från olika håll av världen. I Triennalen kommenterar samtidskonsten stadens historiska skikt där den möter och utmanar människor i vardagen, också i överraskande situationer.

Den här gången tar konsten över staden med temat Space is a Common Thing. Temat behandlas mångsidigt ur olika synvinklar: natur, miljö, människa, samhälle, gemenskap, individualitet och olika strukturer. Den samtida konsten innehåller mångsidiga och kritiska ställningstaganden om naturens tillstånd och ett sökande som sträcker sig till den yttersta gränsen.

Evenemangets konstnärliga ledare är bildkonstnär Petri Hytönen och kurator är den svenska bildkonstnären John Rasimus från Falun.

 

 

Andra liknande evenemang