Hoppa till innehåll

Mera information om valet

Tidtabeller för riksdagsvalet 2023

Valdagen vid riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april 2023 kl. 9-20 och förhandsröstningen ordnas 22-28.3.2023. Andra viktiga tidpunkter:

  • rösträttsregistret vinner laga kraft tisdagen den 21 mars 2023
  • anmälan om hemmaröstning ska lämnas in senast tisdagen den 21 mars 2023 före kl. 16
  • förhandsröstningen i Finland pågår den 22–28 mars 2023
  • förhandsröstningen utomlands pågår den 22–25 mars 2023
  • resultatet fastställs onsdagen den 5 april 2023
  • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023

Hemmaröstning

Hemmaröstning i riksdagsvalet 22.3-28.3.2023

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hemkommun. 

Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen. 

I årets riksdagsval ska anmälan till hemmaröstning göras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast tisdagen den 21 mars före kl. 16. 

Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som hen har utsett. 

Anmälningarna till hemmaröstningen riktas till Borgå stads centralvalnämnd och kan sändas till: 
 

  • Kompassens brevlåda: Kompassen, Krämaretorget B 
  • per post till adressen: Stadshusgatan 9, 06100 Borgå 
  • per telefon 020 692 250, servicekontoret Kompassen. 

Förhandsröstningsställen- och tider

Affärscentret Lundi

Lundagatan 12

22-24.3 kl. 9-20
25.3 kl. 9-18
26.3 kl. 10-18
27-28.3 kl. 9-20

S-market Näse

Alexandersbågen 1

22-24.3 kl. 9-20
25.3 kl. 9-18
26.3 kl. 10-18
27-28.3 kl. 9-20

K-supermarket Östermalm

Montörsvägen 1

22-24.3 kl. 9-20
25.3 kl. 9-18
26.3 kl. 10-18
27-28.3 kl. 9-20

Gammelbacka allaktivitetshus, aulan

Centrumplatsen 1 A

22-24.3 kl. 9-19
25.3 kl. 10-16
27-28.3 kl. 9-19

Huvudbiblioteket

Prästgatan 20

22-24.3 kl. 10-19
25.3 kl. 10-15
26.3 kl. 10-15
27-28.3 kl. 10-19

Kantelehuset

Sampovägen 3

22-24.3 kl. 10-19
25.3 kl. 9-15
26.3 kl. 10-15
27-28.3 kl. 10-19

Servicekontoret Kompassen

Krämaretorget B

22-24.3 kl. 9-16
27-28.3. kl. 9-16

Valbussen

Valbussens platser och tidtabeller

Torsdag 23.3.

Torasbacken, Torasbacken 13. Kl. 15.00-16.00
Veckoski-Andersböle kvarn, Kungsvägen 1057. Kl. 16.45-17.30
Hindhår bar, Borgnäsvägen 15. Kl. 17.45-18.30
Tolkis, Tolkkisten koulu, Vallvägen 11. Kl. 19.00-19.45

Fredag 24.3.

Ernestas, Smultronkärrsvägen 2. Kl. 13.30-14.15
Estbacka servicecenter, Linstigen 1. Kl. 14.30-15.15
Ebbo, Bygdebo, Ebbovägen 793. Kl. 16.15-17.00
Ylike, Ylikevägen 510. Kl. 17.30-18.15
Jackarby, Jackarby-Renum FBK, Jackarbyvägen 438. Kl. 18.30-19.00
Sannäs, Hagaborg, Ylikevägen 2. Kl. 19.15-19.45

Lördag 25.3.

Pellinge, Skärgårdshemmet, Nyckelviksvägen 5. Kl. 09.00-12.00
Tirmo Skärgårdscenter, Tirmovägen 624. Kl. 13.00-14.00
Grännäs, Grännäs skola, Grännäsvägen 6. Kl.14.30-15.30
Vålax, Fagersta bybutik, Vålaxvägen 767. Kl. 16.00-16.45
Bjurböle, Bjurböle daghem, Kråkövägen 24. Kl. 17.15-18.00

Söndag 26.3.

Tolkis, Tolkkisten koulu, Vallvägen 11 kl. 9.30-11.00
Hindhår, Hindhår bar, Borgnäsvägen 14. Kl. 12.00-13.00
Andersböle, Veckoski- Andersböle kvarn, Kungsvägen 1057. Kl. 13.30-14.30
Finnby, Branddepån, Finnbyvägen 242. Kl. 15.30-16.30
Illby, Ilolan koulu, Sannäsvägen 36. Kl. 17.00-18.00

Måndag 27.3

Careeria, Styrmansvägen 6. Kl. 10.00-10.45
Careeria/ Yrkesinstitutet Prakticum, Yrkesvägen 1. Kl. 11.00-12.00
Careeria, Hästskogatan 2. Kl. 12.30-13.30
Emsalö, Emsalö byabod, Emsalövägen 715. Kl. 15.00-16.00
Torasbacka, Torasbacken 13. Kl. 17.30-18.30

Tisdag 28.3.

Koivula, Sjukhusvägen 6. Kl. 12.00-12.45
Illby, Ilolan koulu, Sannäsvägen 36. Kl. 13.15-13.45
Sannäs, Hagaborg, Ylikevägen 2. Kl. 14.15-15.00
Jackarby, Jackarby-Renum FBK, Jackarbyvägen 438. Kl. 15.15-16.00
Ylike, Ylikevägen 510. Kl. 16.30-17.15
Ebbo, Bygdebo, Ebbovägen 793. Kl. 17.45-18.30
Bjurböle, Bjurböle daghem, Kråkövägen 24. Kl. 19.00-19.45

Valdagen 2.4.2023 kl. 9-20

Valdagens röstningsställen

Prästgårdsbacken

Huhtisen koulu, Huktisvägen 7

Kvarnbacken

Kvarnbackens skola, Kvarnbergsgatan 18

Centrum

Linnajoen koulu, Edelfelts bulevard 2

Vårberga

Kantelehuset, Vårberga bildningscenter, Sampovägen 3

Näse

Albert Edelfeltin koulu, Näse skolgatan 3

Gammelbacka

Peipon koulu, Centrumplatsen 2

Hammars

Hamarin koulu, Hammarsvägen 34

Kråkö-Vessö

Bjurböle daghem, Kråkövägen 24

Ebbo

Epoon koulu, Ebbovägen 734

Sannäs

Sannäs skola, Järnstigen 6

Norra Borgå

Jokilaakson koulu, Savimäkivägen 6

Kullo

Kullo bildningscenter, Gamla Kullovägen 35