Hoppa till innehåll

Den nya, uppdaterade stadsstrategin

I stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2022-2025 – Möjligheternas stad fastställs stadens vision, värden och utvecklingsmål fram till år 2025.

Stadsfullmäktige beslutade godkänna den uppdaterade stadsstrategin 25.5.2022.

Stadsstrategi 2022-2025

Strategienkät

Borgå är vacker, lugn, trygg, lämpligt stor, trivsam och idyllisk som omgivning att leva och bo i, framkommer det i enkäten som man gjort till stöd för strategiarbetet. Enkäten besvarades fullständigt av 634 personer i oktober. Till en del besvarades enkäten av 978 personer. Enkäten utfördes av konsultbolaget MDI tillsammans med stadens sakkunniga.

Analys över Borgås framtidsutsikter

Konsultbyrån för regional utveckling MDI har analyserat Borgå stads framtidsutsikter och ställning i konkurrensen mellan regioner. Analysen koncenterar sig speciellt på områdes- och befolkningsutvecklingen samt Borgå ställning med centrala nyckelfaktorer gällande livskraft och dragningskraft.

Ekonomiska framtidsutsikter

Välfärdsområdet påverkar märkbart stadens ekonomi.

Finansdirektör Henrik Rainio, Borgå stad:

Utvecklingscef Mikko Mehtonen, Finlands Kommunförbund: