Hoppa till innehåll

Albert Edelfeltin koulu är en finskspråkig skola som började sin verksamhet höstterminen 2009. Skolan är Borgås första gemensamma grundskola, där elever i årskurs 1–9 studerar under samma tak. Skolan har även språkbad och undervisning för barn med funktionsnedsättningar. Klasser inom den allmänna undervisningen studerar i huvudskolan, och småklasserna för elever med funktionsnedsättningar har sin egen fastighet.

Skolan har elever cirka 650 i 34 klasser. Lågstadiet har cirka 420 elever och högstadiets elevantal är cirka 210. Av eleverna studerar 30 i småklasser för elever med funktionsnedsättningar. Cirka 75 anställda arbetar i skolan dagligen.

Albert Edelfeltin koulu betonar gemenskap, som är grundstenen i skolan – gemenskapen och tryggheten grundar sig på skolans värden. En välbekant och trygg nioårig väg till lärande skapas för eleven.

Färdighets- och konstämnen spelar en nyckelroll på så sätt att de tillvalskurser som eleverna i högstadieskolan väljer främst är färdighets- och konstämnen.

Mera information hittar du på den finskspråkiga sidan.

Kontaktuppgifter

Janne Salmela

Rektor, Albert Edelfeltin koulu

Teemu Korhonen

Biträdande tjänsterektor, Albert Edelfeltin koulu

Paula Peltonen

Biträdande rektor, Biträdande rektor (specialklasser), Albert Edelfeltin koulu

Mia Patomeri

Skolsekreterare, Albert Edelfeltin koulu, Jokilaakson koulu

Mika Seger

Fastighetsskötare, Albert Edelfeltin koulu

Mikaela Lindfors

Servicansvarig (kök), Albert Edelfeltin koulu

Liisa Piuhola

Elevhandledare, Elevhandledare, Albert Edelfeltin koulu

Sanni Lopperi

Språkbadskoordinator, Språkbadskoordinator, Albert Edelfeltin koulu

Undervisningspersonalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@edu.porvoo.fi

E-postadresser till övrig personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Elevvård

Östra Nylands välfärdsområde ordnar elevvården inom Borgå stad.

Eftis

På den allmänna undervisningssidan i skolan anordnar Pilke päiväkodit eftis, som man söker till i samband med anmälan till skolan. Eftermiddagsverksamhetens koordinator är Anne Lindholm, tfn 040 195 2805.

Ansvarig handledare Heidi Johansson, tfn 040 480 3930