Gå till innehåll

Epoon koulu är en liten idyllisk byskola ute på landsbygden, ungefär 15 km sydöst om Borgå centrum. På skolgården kan man höra hästarna gnägga och tuppen gala. Skolbyggnaden är en enhetlig byggnad, som har fått sin nuvarande form i flera olika skeden. Den äldsta delen är ungefär hundra år gammal och den nyaste är från år 2010. Skolans motiverade lärare och välfungerande digitala förbindelser garanterar att eleverna får modern och kvalitativ undervisning i sammansatta klasser.

Läsåret 2022–2023

Personal

De anställdas e-postadresser är fornamn.efternamn@porvoo.fi

Rektor Masa Turunen tfn 040 522 3024
Skolsekreterare Leena Westerlund tfn 040 676 7728

Elevvård

Skolkurator Anne Tukiainen tfn 040 359 4908 (onsdagar udda veckor)
Skolpsykolog Leila Korhonen tfn 040 526 2837 (fredagar udda veckor)
Skolhälsovårdare Pia Luoto tfn 040 091 2628 (fredagar jämna veckor)

Elevvård och välbefinnande

Aktuellt

Valfria ämnen

Vardagen i vår skola

I Epoon koulu hjälper alla varandra. En verksamhetskultur som betonar gemenskap skapar känslan av en äkta byskola. På rasterna leker eleverna med varandra över klassgränserna, små och stora tillsammans. Vi stöder elevernas välbefinnande i vardagen och kan ta individuella mål för lärandet väl i beaktande. Det finns många olika former av stöd för lärandet. Stödundervisning erbjuds till alla som behöver det. På eftermiddagarna erbjuds olika slags klubbverksamhet. Kuratorns och hälsovårdarens tjänster är tillgängliga varannan vecka och stöd av specialläraren en gång i veckan.
Bokbussen kommer varannan vecka.
Närheten till staden möjliggör utflykter till museer och andra besöksmål i Borgå.

Kultis – kulturfostran för barn och skolelever

Samarbete mellan hem och skola

Föräldraföreningen

Målet för föräldraföreningens verksamhet är ett bra samarbete mellan skolan och hemmen för elevernas bästa. Föreningen ordnar aktivt olika evenemang och jippon under skolåret. Vi har skaffat olika redskap till rasterna och olika spel och möjliggjort många upplevelser för barnen. Under läsåret skaffar vi xylitolpastiller till matsalen och i slutet av läsåret delar vi ut stipendier åt duktiga elever.
Alla föräldrar är varmt välkomna med i verksamheten!
Föreningens e-postadress: epoonvy(at)gmail.com
Följ oss på Facebook
Epoon koulus föräldraförenings Facebooksidor


Donationer
Du kan stöda föräldraföreningens arbete för elevernas väl med en donation.
Föräldraföreningens kontonummer är FI63 4210 0010 0565 45. Tack!