Hoppa till innehåll

Ilolan koulu är en modern finskspråkig byskola i Illby. Skolan ligger ungefär 9 km från Borgå centrum, i Postbackens historiska landskap.

Mera information hittar du på den finskspråkiga sidan.

Kontaktuppgifter

Matti Arola

Rektor, Ilolan koulu

Pirjo Schroderus

Skolsekreterare, Epoon koulu, Ilolan koulu, Linnajoen koulu

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

De anställdas e-postadresser är fornamn.efternamn@porvoo.fi

Elevvård

Östra Nylands välfärdsområde ordnar elevvården inom Borgå stad.

Vardagen i vår skola

Ilolan koulu är en trygg, modern byskola med 52 elever läsåret 2021–2022. I skolan strävar vi efter att ge eleverna erfarenheter, kunskap och färdigheter samt värden, med vilka de kan fatta ansvarsfulla beslut gällande sig själva och andra. Principen om att göra saker tillsammans är viktig i skolans verksamhet. Detta syns bland annat som gemensamma evenemang och aktiviteter. Genom att göra saker tillsammans vill vi utveckla sociala färdigheter, ansvarskänsla och acceptans för individers olikheter. Miljöfrågor spelar en viktig roll i skolans verksamhet och vi använder i hög grad närmiljön som stöd för lärandet.
Skolan har två byggnader. Den nya skolbyggnaden som togs i användning i oktober 2021 och s.k. Taitotalo, som är den gamla skolan byggd 1892. I Taitotalo finns klassrum för handarbete/bildkonst och för teknisk slöjd. I den nya skolbyggnaden finns tre sammansatta klasser. De moderna klassrummen är mångsidiga och lätta att göra ändringar i. Efter skoldagen finns det i skolan en eftermiddagsklubb som arrangeras av föräldraföreningen.

Ilolan koulu är en skola som vilar starkt på den finländska traditionen med byskolor och blickar mot framtiden med tillförsikt.

Samarbete mellan hem och skola

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är grundad för att öka samarbetet mellan föräldrar och skolan. Föreningen ordnar olika evenemang för eleverna under skolåret, till exempel discon, basarer, pysselkvällar och utedagar. Dessutom bidrar föreningen till ordnandet av teaterresor och andra utflykter, hyror för festlokaler och vissa anskaffningar. Föräldraföreningen har också ansvaret för elevernas eftermiddagsklubb.
Arrangörens representant Ullastiina Mahlamäki 050 917 2421 och ledarens telefonnummer 050 321 5949.
Föreningens verksamhet är helt frivillig, avgiftsfri och riktigt trevlig! Alla som vill vara med och göra roliga saker tillsammans med barnen kan delta i verksamheten. Föreningen samlas ungefär en gång i månaden i Ilolan koulus lokaler. Mötena är öppna för alla, och det finns aldrig för många nya idéer. Välkommen med!