Hoppa till innehåll

Jokilaakson koulu är en finskspråkig skola som ligger cirka 10 km norr om Borgå stads centrum i Borgåådalens kulturlandskap. Eleverna kommer till skolan främst från byarna Hentala, Karsby, Kerko, Saxby, Teisala, Torasbacka, Gammelgård och Strömsberg.

Skolan finns i en ny byggnad som togs i bruk 2021. Undervisningen i bildkonst, handarbete och gymnastik anordnas i en separat idrottshall, som byggdes 1992 och renoverades 2021. I samma lokaler finns utöver skolan daghemmet Kaarenkylä päiväkotis förskolegrupp, Borgå biblioteks sidoverksamhetsställe, Borgå finska församlings öppna familjeklubb och Borgå idrotts- och medborgarinstitutsklubbar.

I vår skola tycker vi att det är viktigt att lära sig de grundläggande färdigheterna, att eleverna mår bra samt att man gör saker tillsammans och inkluderar alla.

Mera information hittar du på den finskspråkiga sidan.

Kontaktuppgifter

Piritta Simola

Rektor,, Jokilaakson koulu

Juha Huttunen

Biträdande rektor, Jokilaakson koulu

Mia Patomeri

Skolsekreterare, Albert Edelfeltin koulu, Jokilaakson koulu

Jokilaakson koulu Opettajienhuone

Opettajienhuone, Jokilaakson koulu

Jokilaakson koulu Retkipuhelin

Utflyktstelefon, Jokilaakson koulu

Personalens e-postadresser har formatet etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Elevvård

Östra Nylands välfärdsområde ordnar elevvården inom Borgå stad.

Sanarbete mellan hemmet och skolan

En föräldraförening för Jokilaakson koulu grundandes hösten 2019. Alla elever och deras vårdnadshavare är automatiskt medlemmar i föreningen. Föreningen samlar inte in medlemsavgifter.

Syftet med föräldraföreningens verksamhet är ett gott samarbete mellan skolan och hemmen till gagn för eleverna. I samarbete med skolan har en årsklocka upprättats som varje månad ger möjlighet för elever och föräldrar att tillbringa tid tillsammans i form av trevliga aktiviteter. Skolan och de olika årskurserna ansvarar i sin tur för att arrangera evenemangen.

Alla föräldrar är varmt välkomna med i verksamheten!

Styrelsen 2021–2022

Miia Hirvonen (ordförande)

Harri Vaara (vice ordförande)

Annika Peltokangas (sekreterare)

Tina Karlsson (kassör)

Marianne Koronen

Henna Metsola

Pauliina Paukkunen

Heidi Puumalainen

Juhana Rüster

Elina Vaara