Gå till innehåll

Skolan ligger cirka 10 km norr om Borgå stads centrum i Borgåådalens idylliska kulturlandskap. Eleverna kommer till skolan främst från byarna Hentala, Karsby, Kerko, Teisala, Torasbacka, Gammelgård och Strömsberg.

Skolan finns i en ny byggnad som togs i bruk 2021. Undervisningen i bildkonst, handarbete och gymnastik anordnas i en separat idrottshall, som byggdes 1992 och renoverades 2021. I samma lokaler finns utöver skolan daghemmet Kaarenkylä päiväkotis förskolegrupp, Borgå biblioteks sidoverksamhetsställe och Borgå finska församlings öppna familjeklubb.

I vår skola tycker vi att det är viktigt att lära sig de grundläggande färdigheterna, att eleverna mår bra samt att man gör saker tillsammans och inkluderar alla.

Läsåret 2022-2023

Personal

Rektor Piritta Simola, tfn 040 865 5701

Skolsekreterare Päivi Korpela, tfn 040 197 77 97

Personalens e-postadresser har formatet etunimi.sukunimi@edu.porvoo.fi

Elevvård

Skolkurator Victoria von Etter, tfn 040 512 3819

Skolpsykolog Angela Leiva, tfn 040 592 3584

Skolhälsovårdare Heidi Mustonen, tfn 040 193 2405

Aktuellt

Tillvalsämnen

Samarbete mellan hemmet och skolan

Föräldraföreningen för Jokilaakson koulu

En föräldraförening för Jokilaakson koulu grundandes hösten 2019. Alla elever och deras vårdnadshavare är automatiskt medlemmar i föreningen. Föreningen samlar inte in medlemsavgifter.

Syftet med föräldraföreningens verksamhet är ett gott samarbete mellan skolan och hemmen till gagn för eleverna. I samarbete med skolan har en årsklocka upprättats som varje månad ger möjlighet för elever och föräldrar att tillbringa tid tillsammans i form av trevliga aktiviteter. Skolan och de olika årskurserna ansvarar i sin tur för att arrangera evenemangen.

Alla föräldrar är varmt välkomna med i verksamheten!

Styrelsen 2021–2022

Miia Hirvonen (ordförande)

Harri Vaara (vice ordförande)

Annika Peltokangas (sekreterare)

Tina Karlsson (kassör)

Marianne Koronen

Henna Metsola

Pauliina Paukkunen

Heidi Puumalainen

Juhana Rüster

Elina Vaara