Gå till innehåll

I Keskuskoulu mår vi bra, när vi uppskattar varandra och bemöter varandra med respekt. I en trygg och uppmuntrande arbets- och lärmiljö känns det bra att växa och lära tillsammans. De vuxna har ledarskap som styr mot dessa gemensamma mål.

Läsåret 2022–2023

Personal

De anställdas e-postadresser är fornamn.efternamn@porvoo.fi

Rektor Petri Lindén tfn 040 489 1753
Biträdande rektor Jasse Nordlund tfn 040 617 3983
Skolsekreterare Leena Westerlund tfn 040 676 7728

Skolvärdinna Heidi Mäklin tfn 040 089 2163
Vaktmästare Keijo Nieminen tfn 040 489 5905

Elevvård

Skolkurator Anne Tukiainen tfn 040 359 4908
Skolpsykolog Leila Korhonen tfn 040 526 2837
Skolhälsovårdare Katariina Westerlund tfn 040 765 2288

Förskoleundervisning

I Keskuskoulus lokaler finns tre förskolegrupper från Parkdaghemmet.
Tiinariitta Nyman tfn 040 182 5793

Eftermiddagsklubb

Eftermiddagsklubben Spurttis finns i Keskuskoulus lokaler.
tfn 045 699 2666
Arrangör: Porvoon liikunnallinen iltapäiväkerho
Kontaktperson:
Petri Uronen
Tfn 050 380 9352
petri.uronen(at)spurttis.com

Aktuellt

Valfria ämnen

Samarbete mellan hem och skola

Keskuskoulus föräldraförening

Koulumusiikin tuki ry

Koulumusiikin tuki ry är en föräldraförening som beviljar medel till musikklassernas verksamhet i de finskspråkiga skolorna i Borgå.

Stöd beviljas enligt den ekonomiska situationen till följande ändamål:

1) Till musikklassernas instrument, strängar och liknande, noter, notställ eller annan utrustning som används vid musicerande till den del som inte skolan betalar för den.
2) Till stipendier åt musikklassernas elever varje vår. Stipendiepengar beviljas 50 euro per klass. Lärarna bestämmer till vem stipendierna ges och om klassens stipendiepengar delas mellan flera elever.
3) Till musikklassernas gemensamma konsert- eller teaterutflykter eller andra motsvarande gemensamma kulturaktiviteter.
4) Till andra utflykter som görs av musikklasserna i årskurs 1–6. Varje klass får ett bidrag på högst 300 euro för en egen utflykt eller resa under sin tid i årskurs 1–6.
5) Till kompletterande musikrelaterad utbildning för lärare i musikklasser eller till studiebesök, högst 200 euro per utbildning.
6) Till musikklassernas övriga behov enligt övervägande.

Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår, även om verksamheten koncentreras till skolornas läsår. Föreningens styrelse väljs på höstmötet, och kontakten till skolorna sköts av en lärarmedlem.

Föreningen skaffar medel bland annat genom att samla in medlemsavgifter, skaffa sponsorer och ordna konserter och andra evenemang tillsammans med skolornas musiklärare.

Årliga evenemang är bland annat jul- och vårkonserter. Förutom elever från Keskuskoulus musikklasser har också elever från Linnajoen koulu under många år deltagit i vårkonserten.

Medlemsavgiften till Porvoon koulumusiikin tuki ry är tio euro (10 €) och betalas till konto Aktia Borgå FI84 405000-10082437. I meddelandefältet skrivs medlemmens namn, hemadress och e-postadress (för medlemsregistret).