Hoppa till innehåll

Vi är en finskspråkig skola som ger grundläggande utbildning till årskurs 7–9. Vår skola som ligger i Borgå centrum har 570 elever och 50 lärare. I vår verksamhetskultur betonas respekt för eleven. Till skolans kultur hör öppenhet och förtroende.

Kontaktuppgifter

Personal

Rektor Arttu Piispanen tfn 040 721 6688
Biträdande rektor Minna Ala-Ketola tfn
Skolsekreterare Pirjo Schroderus tfn 040 489 9562

Skolcoach Satu Vuorinen tfn 040 143 1569

Fastighetsskötare Dennis Forsberg, tfn 040 182 8042
Matserviceansvarig Sari Leppä, tfn 040 017 4054

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Elevvård

Skolkurator Ina Johansson tfn 040 584 9977
Skolkurator Oona Ylätalo tfn 040 6328 967
Skolpsykolog Senja Härmä-Riisiö tfn 040 482 9170
Skolhälsovårdare Tiina Taskinen tfn 040 487 5028 (telefontid kl. 12–13)

Elevvårdens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Skolhälsovård

Hälsovårdare Tiina Taskinen är anträffbar måndag till fredag på telefonnummer 040 4875028, med WILMA-meddelande eller e-post: tiina.taskinen@porvoo.fi.


Insjuknande under skoltid Skolhälsovården är en del av elevvårdsarbetet. Hälsoundersökningar är en viktig del av skolhälsovården. Syftet med hälsoundersökningarna är att främja elevernas sunda uppväxt och utveckling, utvärdera varje elevs hälsa och välbefinnande, hitta risker och avvikelser och vid behov hänvisa eleven till vård. Sjukvård hör i regel inte till skolhälsovården. Sjukdomsfall vårdas på den egna hälsostationen. Undantag är sjukvård vid akuta fall, där skolhälsovårdaren utvärderar situationen och vid behov sänder eleven vidare. En elev som insjuknar plötsligt ska inte komma till skolan och eleven ska stanna hemma tillräckligt länge. Elever som blir sjuka under skoltid meddelar om detta till läraren och vårdnadshavaren kontaktas. Olycksfall och försäkring Eleverna är försäkrade för olycksfall under skoltid och skolresorna. Skolans försäkring ersätter endast vård som inletts vid hälsovårdscentralen. Om det inträffar ett olycksfall kontaktas vårdnadshavaren så snabbt som möjligt och eleven hänvisas vid behov till fortsatt vård. Om olycksfallet av någon orsak kommer fram första hemma, ska vårdnadshavaren genast kontakta skolans kansli/personal eller skolhälsovårdaren.


Hur följs elevens hälsa upp i Linnajoen koulu? Eleverna genomgår en hälsoundersökning varje år.
åk 7 hälsovårdare
· vikt, längd, kontroll av rygg och hållning
· syn, hörsel, blodtryck
· genomgång av blankett som eleven fyllt i själv
åk 8 läkare
· läkaren undersöker hjärta, lungor, pubertetsutveckling
· skriver hälsointyg för ungdom åt alla som deltagit i undersökningen (används bland annat för att söka mopedkort och kan behövas vid fortsatta studier)
· aspekter gällande yrkesval
åk 8 hälsovårdare
· vikt, längd, kontroll hur bra eleven ser på långt håll, vaccinering
åk 9 hälsovårdare
· vikt, längd
· fortsatta studier
· stöd kring att bli självständig
· relations- och sexualundervisning
· preventivmedel, könssjukdomar
· kontroll av vaccinationer

Skolskjuts

Om din skolväg är över fem kilometer lång och Linnajoen koulu är din närskola, har du rätt till skolskjuts. Du måste ansöka om skolskjuts när du börjar i Linnajoen koulu.
Skolskjutsar: https://www.porvoo.fi/koulut-ja-opiskelu/koulukuljetukset/ När du får ditt beslut, skriv ut det och hämta ett busskort från Matkahuolto. Om du tappar bort ditt busskort, ta kontakt med Matkahuolto.

Vardagen i vår skola

I vår verksamhetskultur betonas respekt för eleven. Till skolans kultur hör öppenhet och förtroende.
Betoning av elevens ansvar skapar ömsesidigt förtroende. Skolans regler, modeller för tillvägagångssätt och uppförande, principer, fester och evenemang har planerats och godkänts tillsammans, så det är lätt för alla att följa det man kommit överens om.