Hoppa till innehåll

PRAO åk 8

I år får alla elever i åk 8 i Borgå göra en veckas praktisk arbetslivsorientering (PRAO). För Lypas åttor blir det den 15-19.5.2023.

Syftet med PRAO:n är att bekanta sig med arbetslivet samt att själv träna på att söka en arbetsplats. PRAO-dagen är 6h (inklusive lunchpaus) och PRAO räknas som skolarbete och därför utbetalas ingen lön. Det går bra att göra sin PRAO i en annan kommun, men om en elev gör sin PRAO utanför Borgå står Borgå stad inte för rese- eller lunchkostnader. Ifall PRAO-platsen är utomlands lönar det sig att teckna en reseförsäkring.

Resor

Om resan är över 5 km och inom Borgå kan eleven anhålla om att få ett busskort (om inte busskortet ni redan har fungerar). Meddela på PRAO-avtalsblanketten om du behöver busskort.

Lunch

Eleverna äter som regel i den egna skolan eller enligt överenskommelse i någon annan skola som ligger närmare arbetsplatsen. I några fall bjuder arbetsplatsen eleverna på lunch. Det är också möjligt att ta med egen matsäck.

Försäkring

Stadens olycksfallsförsäkring är i kraft på PRAO-arbetsplatsen samt under resor från hemmet till arbetsplatsen och tillbaka (och precis som med försäkringen för skolvägen gäller den snabbaste rutten hem genast efter att PRAO-dagen är avslutad). Ansvarsförsäkring gäller ifall eleven varit oaktsam på arbetsplatsen, men ansvarsförsäkringen täcker inte skador som orsakas på flit eller genom grov oaktsamhet.

Om eleven blir sjuk

Ifall en elev insjuknar under PRAO:n ska både arbetsplatsen och skolan meddelas om frånvaron. För skolans del meddelas frånvaro som vanligt genom en anteckning i Wilma.

Blanketter

  1. PRAO-avtalsblanketten fylls i tillsammans med arbetsgivaren (+ underskrift av elev och vårdnadshavare) och lämnas in till elevhandledaren 5.4.2023.
  2. Blanketten med PRAO-information lämnas in till PRAO-arbetsgivaren. Kom ihåg att fylla i kontaktuppgifter till elev och vårdnadshavare innan blanketten lämnas till arbetsgivaren.
  3. PRAO-arbetsgivaren fyller i ett PRAO-intyg, där eleven få feedback över PRAO-perioden.

PRAO åk 9

Eleverna i åk 9 har PRAO 9.1 – 20.1.2023 (hälften av klassen) eller 23.1 – 3.2.2023  (den andra halvan av klassen + 9g). Information om praoindelningen finns i klassens elevhandledningsteams i Office 365.

Skriv ut blanketterna och hämta dem ifyllda till elevhandledaren senast 30.11.2022.