Hoppa till innehåll

Den finskspråkiga skolan Pääskytien koulu finns på västra sidan av Borgå å, mitt i ett åkerlandskap. Skolbyggnaden blev färdig 1977 och den första tillbyggnaden 1983. Den andra tillbyggnaden blev färdig 2007, då också hela skolan sanerades. I Pääskytien koulu finns cirka 580 elever och 70 anställda.

Eleverna kommer från flera olika skolor, som finns i byar eller tätorter. Vårt mål är att vara en skola som ger högklassig undervisning, respekterar individers olikheter och har en modern och trygg lärmiljö.

Mera information hittar du på den finskspråkiga sidan.

Kontaktuppgifter

Antti Ylöstalo

Rektor, Pääskytien koulu

Miina Iinatti

Biträdande tjänsterektor, Pääskytien koulu

Sofia Andersson

Skolsekreterare, Hinthaaran koulu, Kulloon koulu, Pääskytien koulu

Tony Lyytikäinen

Fastighetsskötare, Pääskytien koulu

E-postadresser till personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Elevvård

Östra Nylands välfärdsområde ordnar elevvården inom Borgå stad.