Hoppa till innehåll

Pääskytien koulu finns på västra sidan av Borgå å, mitt i ett åkerlandskap. Skolbyggnaden blev färdig 1977 och den första tillbyggnaden 1983. Den andra tillbyggnaden blev färdig 2007, då också hela skolan sanerades. I Pääskytien koulu finns cirka 580 elever och 70 anställda.

Eleverna kommer från flera olika skolor, som finns i byar eller tätorter. Vårt mål är att vara en skola som ger högklassig undervisning, respekterar individers olikheter och har en modern och trygg lärmiljö.

Kontaktuppgifter

Personal

Rektor Antti Ylöstalo, tfn 040 128 6237
Biträdande rektor Miina Iinatti, tfn 040 182 4627
Skolsekreterare Sofia Andersson, tfn 040 537 6786

School Coach Niclas Ukkola, tfn 040 512 5413

Fastighetsskötare Tony Lyytikäinen, tfn 040 624 2391

Undervisningspersonalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@edu.porvoo.fi
E-postadresser till övrig personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Skolkurator Riina von Schantz, tfn 040 354 9752
Skolpsykolog Sari Makkonen, tfn 040 7186 776
Skolhälsovårdare Merja Visuri, tfn 040 198 1670

Elevvårdens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Samarbete mellan hemmet och skolan