Gå till innehåll

Pääskytien koulu finns på västra sidan av Borgå å, mitt i ett åkerlandskap. Skolbyggnaden blev färdig 1977 och den första tillbyggnaden 1983. Den andra tillbyggnaden blev färdig 2007, då också hela skolan sanerades. I Pääskytien koulu finns cirka 580 elever och 70 anställda.

Eleverna kommer från flera olika skolor, som finns i byar eller tätorter. Vårt mål är att vara en skola som ger högklassig undervisning, respekterar individers olikheter och har en modern och trygg lärmiljö.

Personal

Rektor Antti Ylöstalo, tfn 040 128 6237
Biträdande rektor Tero Pirinen, tfn 040 578 3566
Skolsekreterare Sofia Andersson, tfn 040 537 6786

Fastighetsskötare Daniel Tryggvason, tfn 040 574 1956

Skolkurator Riina von Schantz, tfn 0403549752
Skolpsykolog Sari Makkonen, tfn 040 7186 776
Skolhälsovårdare Merja Visuri, tfn 040 198 1670
Koulukoutsi (School Coach) Sari Salin-Hämäläinen, tfn 040 588 0366

Undervisningspersonalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@edu.porvoo.fi
E-postadresser till övrig personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Aktuellt

Tillvalsämnen

Samarbete mellan hemmet och skolan