Hoppa till innehåll

Pääskytien koulu finns på västra sidan av Borgå å, mitt i ett åkerlandskap. Skolbyggnaden blev färdig 1977 och den första tillbyggnaden 1983. Den andra tillbyggnaden blev färdig 2007, då också hela skolan sanerades. I Pääskytien koulu finns cirka 580 elever och 70 anställda.

Eleverna kommer från flera olika skolor, som finns i byar eller tätorter. Vårt mål är att vara en skola som ger högklassig undervisning, respekterar individers olikheter och har en modern och trygg lärmiljö.

Kontaktuppgifter

Personal

Rektor Antti Ylöstalo, tfn 040 128 6237
Biträdande rektor Miina Iinatti, tfn 040 182 4627
Skolsekreterare Sofia Andersson, tfn 040 537 6786

Fastighetsskötare Tony Lyytikäinen, tfn 040 624 2391
E-postadresser till personal har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Skolpsykolog Mirja Tujula, tfn 040 489 3306
Skolkurator Sari Makkonen, tfn 040 718 6776
Skolhälsovårdare Maija Ahokas, tfn 040 359 2584

Elevvårdens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.