Hoppa till innehåll

Skolan Peipon koulu är en lågstadieskola som är belägen i Gammelbackaområdet i Borgå.

I Peipon koulu studerar ca 340 elever. Skolan erbjuder allmänundervisning för årskurserna 1–6. Skolan har även småklasser samt förberedande utbildning för invandrare.

40 procent av eleverna i den mångkulturella skolan har invandrarbakgrund, vilket upplevs som en stor rikedom i skolan. Internationalitet och jämställdhet är en del av skolans vardag.
Målet i vår skola är att ge eleverna goda grundläggande kunskaper och studiefärdigheter. Vi fostrar barnen att beakta och respektera andra. Vi bedriver förebyggande arbete mot skolmobbning med hjälp av verksamheten KiVa. Eleverna handleds till aktiv sysselsättning och ansvarstagande med hjälp av programmet Skolan i rörelse, elevkårs- och fadderelevsverksamhet samt övriga ansvarsuppgifter.
I skolan undervisas engelska som A1-språk och svenska och tyska som valfria A2-språk. I skolan anordnas eftisverksamhet för den grundläggande utbildningen.

Kontaktuppgifter

Rektor Kari Rönkkö, tfn 040 132 0097
Biträdande rektor Miia Welling-Utria, tfn 040 487 5380
Skolsekreterare Liisa Yrjöla, tfn 040 489 9866

Fastighetsskötare Diana Thesslund, tfn 040 571 5985
Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@porvoo.fi

Övriga kontaktuppgifter via Wilma

Skolkurator Katri Krigsholm, tfn 040 198 6433
Skolhälsovårdare Anna Pelkonen, tfn 040 548 7797
Skolpsykolog Erika Tasanen, tfn 040 3528691

Elevvårdens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.


Lektioner i det egna modersmålet i Peipon koulu

Albanska, arabiska, burmesiska, ryska, vietnamesiska, estniska.

Samarbete mellan hemmet och skolan