Hoppa till innehåll

Specialundervisning

Utgående från elevens/studerandens behov kan hen få specialundervisning på deltid eller helt eller delvis i en smågrupp.

Specialundervisning på deltid

Specialundervisning på deltid ges till en elev som har till exempel språkliga eller matematiska svårigheter, inlärningssvårigheter i vissa ämnen, svårt med studieteknik, sociala färdigheter eller med skolgången. Specialundervisning på deltid ges i elevens närskola.

Smågruppsundervisning

I Kvarnbackens skola (årskurserna 1–6), och i Lyceiparkens skola (årskurserna 7–9) finns för närvarande smågrupper som stöd för elever med inlärningssvårigheter.

Smågruppsundervisning för elever med sociala och/eller emotionella svårigheter finns i Strömborgska skolan. I Strömborgska skolan finns även en smågrupp, Mixen, för elever med funktionsvariationer.