Hoppa till innehåll

Glömda nycklar – The Forgotten Keys

Gemenskapskonstprojektet inspirerade till att skapa konst

I början av juni 2022 kunde invånare i Borgå och Sibbo delta i skapandet av offentliga konstinstallationer. Verkstäder vid namn The Forgotten Keys (sve. De Bortglömda Nycklarna) samlade in personliga känslor till en rörlig konstinstallation.

Fem flerspråkiga konstnärer, med olika bakgrunder, ledde verkstäder för ortsborna under tiden 1-12 juni. Dessa pop-up-verkstäder hölls på offentliga platser i både centrumområden och i byar.

I konstnärskollektivet ingick dramakonstnären och regissören Jordy Valderrama, bildkonstnären och konstpedagogen Emma Hovi, bildkonstnären och curatorn Terese Kühl, fotografen Riband Kurd samt koreografen och multimediakonstnären Beniamino Borghi.

Konstinstallationerna som färdigställdes i konstverkstäderna var på Walter Runebergs skulptursamlingens innergård (Alexandersgatan 5, Borgå) från 20 juni till 28 augusti 2022..

Fotoutställningen och videon

Utöver konstverkstäderna ställde fotograf Riband Kurd ut bilder föreställande olika människor i deras vardagliga stunder. Fotografiutställningen The Forgotten Keys var öppen 2.6-28.8 i gårdsbodan intill Galleri Gamla Kaplansgården på Mellangatan 13 i Borgå.

– Med hjälp av fotografierna vill jag visa upp vad jag känner, förmedla känslan om min hemlängtan och ensamheten i denna nya värld, säger Riband Kurd.

Ett videoverk tillhörande projektet visades i Konstfabrikens övre aula under tiden 14-23 juni.

Turnékalender – The Forgotten Keys -verkstäder

1.6 kl. 12-15 Borgå, Galleri Gamla Kaplansgården
5.6 kl. 12-14 Sibbo, Box Café & Grill
9.6 kl. 17-18 Sibbo, Artborg, Nickby
10.6 kl. 12-15 Borgå, Kokon siminrättning
11.6 kl. 09-12 Borgå, Pellinge sommartorg
12.6 12-13.30 Borgå, Runebergsesplanaden
12.6 kl. 14-15 Borgå, Kulturhuset Grand

Verkstäderna och fotoutställningen arrangerades i samarbete med Globe Art Point ry, Borgå stad och Sibbo kommun. Globe Art Point stödde arbeten av konstnärer med utländsk bakgrund i Finland. Projektet var en del av Globe Art Points projekt GAP LAB SVENSKFINLAND, med stöd av Svenska Kulturfonden och projektet Kulttuuri kylässä – Kultur i byn.