Hoppa till innehåll

Aktuellt

Influensavaccin för barn, familjer och gravida kvinnor

Barn, familjer och gravida kvinnor vaccineras mot influensa på rådgivningen från och med 7.11. Om det i familjen finns barn som ska vaccineras kan föräldrarna vaccineras i samband med barnens vaccinationer. Du kan ställa frågor om vaccinationerna under hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 12–13. Boka tid:

Barnrådgivningens tjänster

På barnrådgivningen följer vi upp och främjar barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt. Vi stöder även föräldrarna i en trygg barnvänlig uppfostran, barnets omsorg och samt vården av parförhållandet.

Barnrådgivningen i Borgå har mottagningar på familjecentret i Konstfabriken samt i Gammelbacka och i Vårberga.

På barnrådgivningen erbjuder vi regelbundna hälsogranskningar för barn under skolåldern enligt rekommendationerna. På rådgivningen får barnet de vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Förutom dessa kan du vara i kontakt med hälsovårdaren om du behöver.

På rådgivningen strävar vi till att uppmärksamma behovet av stöd i familjen i ett tidigt skede, samt ordna passliga stödåtgärder.

Rådgivningens personal samarbetar med en grupp proffs som stöder barnet och familjen vid behov. Till gruppen hör

  • psykologer
  • talterapeuter
  • fysioterapeuter
  • kostplanerare
  • ergoterapeuter
  • specialbarnträdgårdslärare
  • socialarbetare
  • familjearbetare.

Gör så här

Din kontaktperson till rådgivningen är den hälsovårdare som bestäms enligt barnets hemadress. Du kan boka en tid för kontroll eller övrigt rådgivningsbesök direkt av familjens hälsovårdare.

Barnrådgivningens elektroniska tidsbeställning

Du kan beställa tid elektroniskt till periodiska kontroller för 1-, 1,5-, 2-, 3- och 6-åriga barn. Den elektroniska tidsbeställningen fungerar tyvärr tillsvidare endast på finska.

Logga in till den elektroniska tidsbeställningen med bankkoder. Vårdnadshavaren kan använda den elektroniska tidsbeställningen å sitt barns vägnar då barnet är under 18 år. Vårdnadshavaren loggar in i tjänsten med sina egna bankkoder.

Välj länken Barnets uppgifter och därefter barnet vars uppgifter du vill titta på. Vårdnadshavarens rätt att titta på barnets uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.