Hoppa till innehåll

Hemtjänst för barnfamiljer

Hemtjänst erbjuds familjer som behöver tillfälligt stöd och hjälp.

Tillfällig stöd och hjälp kan erbjudas exempelvis på grund av:

  • förälderns utmattning eller sjukdom
  • barnets sjukdom eller funktionsnedsättning
  • flerlingsfamiljer
  • en baby som gråter till exempel på grund av kolik
  • förändringar i familjens livssituation.

Hemtjänstens arbetare kan sköta barn, göra små hemsysslor, handleda i att fostra barn eller stöda föräldraskapet, familjens förmåga att klara av vardagsrutiner och familjens funktionsförmåga i förändrade livssituationer. Arbetaren stöder familjen helhetsinriktat och utgår från familjens egna kraftresurser. Arbetet sker i regel dagstid under vardagar. Inom hemtjänsten erbjuder vi hjälp så fort som möjligt, utan köer.

Du hittar information om de privata företag som erbjuder hemtjänst i Borgåregionen på webbplatsen palse.fi.

Gör så här

Ansök om hemtjänst för barnfamiljer elektroniskt via Omapalvelu. Barnets vårdnadshavare kan ansöka om tjänsten, för inloggningen behöver du bankkoder. Vi kontaktar dig inom tre vardagar efter att du har lämnat in ansökan.

Kontakta servicekoordinatorn eller din egen socialarbetare för mer information om hemtjänst för barnfamiljer.

Cecilia Mansner, servicekoordinator