Hoppa till innehåll

Aktuellt

Öpna mottagningen på rådgivningarna i Borgå fungerar ej under tiden 19.12.2022–15.1.2023.

Influensavaccin för barn, familjer och gravida kvinnor

Barn, familjer och gravida kvinnor vaccineras mot influensa på rådgivningen från och med 7.11. Om det i familjen finns barn som ska vaccineras kan föräldrarna vaccineras i samband med barnens vaccinationer. Du kan ställa frågor om vaccinationerna under hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 12–13. Boka tid:

Mödrarådgivningens tjänster

Mödrarådgivningens mål är att trygga den gravida kvinnans, fostrets och hela familjens hälsa och välmående. Till våra målsättningar hör också att uppmärksamma eventuella problem i ett tidigt skede och ordna med passliga stödåtgärder enligt dina önskemål.

Under besöken får du information och råd om kost och motion under graviditeten. Vi diskuterar även om den havandes mående och förändringar som graviditeten för med sej. Du får information om laboratorie- och ultraljudsundersökningar.

Din partner eller stödperson är hjärtligt välkommen med på besöken.

Mödrarådgivningsmottagningarna i Borgå finns vid familjecentret i Konstfabriken samt i Gammelbacka och i Vårberga.

Gör så här

Du kan reservera tid till rådgivningen när menstruationen har uteblivit och du har gjort ett positivt graviditetstest. Det första besöket på rådgivningen är vanligen i vecka 8-10.

Förstföderskor brukar besöka rådgivningen under graviditeten i medeltal 10 gånger, pånyttföderskor 9 gånger. Tidpunkten och besökens innehåll planeras enligt familjens behov.

För att få FPA-förmåner, till exempel moderskapsförpackningen, bör du besöka rådgivningen före graviditetsvecka 16.

Du kan beställa tid av vem som helst kontaktperson på ditt eget område. Kontaktuppgifterna finns uppe på högra sidan.

Faderskapet eller moderskapet erkänns i första hand på rådgivningen

Faderskapet eller moderskapet (vid assisterad befruktning hos kvinnliga par) erkänns i regel på rådgivningen före barnet är fött. Då behövs inga besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.