Hoppa till innehåll

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen

Öppettider: må-to kl. 8-16, fre kl. 8-14.15.

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen hjälper dig i frågor som gäller preventivmedel, sexualrådgivning, könssjukdomar och familjeplanering. Rådgivningens service är avgiftsfri.

Kontakta preventivrådgivningen om något av följande är aktuellt för dig:

 • att börja använda preventivmedel
 • att följa upp eller byta spiral eller kapsel
 • behov av sexualrådgivning
 • att testas för och behandling av könssjukdomar, om du använder hormonellt preventivmedel eller spiral (i övriga fall remiss via hälsocentral)
 • barnlöshet
 • oplanerad graviditet.

Tidsbeställning

Tidsbeställning mån.–fre. kl. 8–13.30, tfn 019 520 4375. Vi har återuppringningssystem. Du kan avboka din tid på samma nummer dygnet runt. Du kan även boka tid via vår elektroniska tidsbeställning:

Vanliga frågor vid preventivrådgivningen

Vad gör jag? Jag är gravid (abort)

Abort är en åtgärd där graviditeten avbryts. Om du är gravid och ser abort som enda lösningen är det bra att prata med en yrkesutbildad person om saken.

Ett abortbeslut känns aldrig lätt. Nästan alltid innebär det ett emotionellt lidande. När du har valt abort bör du snabbt uppsöka läkare, som sköter de praktiska detaljerna. Kontakta preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen och be om råd.

Du kan tala i förtroende med hälsovårdaren och läkaren. De ger också mera information om var du kan få hjälp och stöd. Om du vill behålla barnet blir du hänvisad till mödrarådgivningen.

Jag har haft oskyddat samlag, vad ska jag göra nu?

Akut-p-pillret ska tas så snabbt som möjligt efter samlaget om du inte vill bli gravid. Ju tidigare du tar tabletten, desto mindre är risken för graviditet. Akut-p-pillret har aldrig samma preventiva effekt som rätt använd kondom eller regelbunden användning av hormonella preventivmedel, t.ex. p-piller.

Akutprevention är en nödåtgärd som är inte avsedd att ersätta andra preventivmetoder. Personer som fyllt 15 år kan köpa akut-p-piller på apoteket utan recept. Om du är under 15 kan du kontakta preventivrådgivningen.

Kom ihåg att det också finns en risk att få en sexsjukdom om kondomen går sönder eller om man glömmer att använda en. För att få säkerhet bör man låta sig testas för sexsjukdomar.

Skyddar preventivmedlet mot graviditet också under pausveckan?

Om du kommer ihåg att regelbundet ta pillret i rätt tid är du skyddad mot graviditet under hela menscykeln, också under pausveckan. Kondom behövs alltså inte om du inte har behov av att skydda dig mot könssjukdomar.

När och var ska jag testa mig för könssjukdom?

Du kan alltid ringa preventivrådgivningen eller din egen hälsostation om du misstänker att du har en könssjukdom eller är bekymrad över saken. Kom ihåg att könssjukdomar, till exempel klamydia, inte alltid orsakar symptom utan kan finnas latent i din kropp. Även då kan du smitta andra om sjukdomen inte behandlas med läkemedel.

Låt dig testas för könssjukdomar om du haft oskyddat samlag med ny partner utan kondom eller om kondomen har gått sönder. Också efter oskyddad munsex eller analsex är det skäl att låta sig testas.

Det är bra att testa dig för könssjukdomar om du har smärta i nedre del av magen, om det svider när du kissar, om du har ökad vitflytning, blödningar efter mensen eller mensrubbningar. Även blåsor på yttre könsorgan, sår eller vårtor kan vara symtom på en könssjukdom. Om du misstänker eller vet att din partner har haft sex med en annan bör du gå och testa dig för att utesluta en könssjukdom.

Flickor och kvinnor som använder hormonpreventivmedel kan testa sig här på preventivrådgivningen. Du kan ringa till oss under telefontiden. Kvinnor som inte använder hormonpreventivmedel samt män kan begära tester på den egna hälsostationen.

Är det normalt att blödningen är minimal eller helt uteblir under pausveckan för p-piller?

Tömningsblödning kan utebli utan att du har använt p-piller fel, är gravid eller har en sjukdom. Kombinerade p-piller minskar och förkortar mensblödningen. En liten del av dem som använder kombinerade p-piller med låg hormondos får inga blödningar alls. Det här är inte farligt, men du kan också prova på piller som innehåller mera östrogen.

Jag använder minipiller – och har inga blödningar?

Under användning av minipiller har man ofta mellanblödningar. Det är ännu viktigare med minipiller än med p-piller att du kommer ihåg att ta pillret regelbundet. Pillren tas regelbundet dagligen utan pauser. Av det följer den vanligaste biverkningen som är oregelbunden menscykel, småblödningar eller så kan blödningarna utebli nästan helt och hållet. Det är inte farligt.

Varför har mensen inte börjat på nytt trots att jag har slutat med hormonpreventivmedel?

Efter avslutad hormonpreventivmedel normaliseras äggstockarnas funktion långsammare hos en del personer, vilket är normalt. Både fysisk och psykisk stress kan leda till att mensen uteblir.

När du använder hormonpreventivmedel kan någon förändring som orsakar mensrubbningar ha utvecklats. På grund av preventivmedlet har förändringen inte märkts. Om du är ung när du börjar använda preventivmedel vet du egentligen inte hurudan menscykel du har i vuxen ålder. Om du har oregelbunden mens innan du börjar använda piller kan du vara beredd på att samma störningar fortsätter när du slutar använda piller.

Din vikt kan förändras under användningen av piller, vilket är den vanligaste orsaken till att man inte får mens efter att man slutat med piller. Både övervikt och undervikt orsakar oregelbunden mens.

Ett allmänt råd är: om du inte har fått mens inom ett halvt år efter avslutad användning av piller är det skäl att undersöka saken vid din egen hälsostation. Kom alltid ihåg om mensen uteblir att du kan vara gravid.

Är det bra att hålla paus med p-piller?

Om du behöver använda preventivmedel rekommenderas ingen paus med p-piller. T. ex. risken för ventromboser är mer än dubbelt så stor under de första 3 månaderna av användning av e-piller som under exempelvis 4–5 år. Samma risk finns också när du börjar använda p-piller på nytt.

Mellanblödningar är också vanliga när du slutar använda p-piller, och därför kan det även vara besvärligt att börja använda p-piller på nytt.

E-piller i långvarig användning orsakar inte barnlöshet. Fertiliteten är normal efter avslutad användning av p-piller. Om du skjuter upp försöken att få barn tills du är långt över 30 år gammal sjunker fertiliteten. Därför är det svårare att bli gravid. Det är alltså ingen nytta för hälsan att ta paus!

Svampinfektion i slidan

Svampinfektion orsakas av jästsvampen Candida albicans som förekommer normalt i slidan men som har börjat föröka sig för mycket. Faktorer som gör dig mottaglig för infektionen är till exempel graviditet, användning av preventivpiller och antibiotika samt diabetes. Också kläder som är för spända och bindor som inte andas kan leda till att du får en infektion.

De vanligaste symptomen är kraftig klåda, vitflytning samt sveda i yttre könsorganen. Flytningen är ljus, luktfri, klumpig och fastnar i slemhinnan. Slemhinnan på yttre könsorgan kan också ha sår och rodnad. Om du endast har klåda beror det oftast inte på svampinfektion utan någon annan gynekologisk orsak som kan kräva vård.

Självvård: Om du tidigare har haft svampinfektion i slidan och känner igen symptomen kan du vårda infektionen med receptfria läkemedel som kan köpas på apoteket. Vårdmetoder är salva och vagitorium som sätts in i slidan samt kapslar via munnen. Kurernas längd är i regel 1–6 dagar beroende på läkemedlet. Läs alltid noga anvisningarna i bipacksedeln och följ dem. Under graviditeten rekommenderas inte självmedicinering utan att du har kontaktat läkare.

Sök hjälp om:

 • du har svampinfektion för första gången
 • du är under 16 år eller över 60 år
 • du får ofta infektioner
 • du är gravid
 • du har feber eller smärtor i nedre del av buken
 • du har blåsor i könsorganen
 • du har oregelbundna blodiga eller illaluktande flytningar
 • du misstänker att symptomen beror på en könssjukdom
 • du har svårt att kissa
 • även din partner har symptom
 • symptomen inte lindras trots vården under 3 följande dygn eller inte försvinner efter en vecka
 • symptomen förvärras under behandlingen.

Obalans i slidans bakterieflora (Bakteriell vaginos)

Bakteriell vaginos är en inflammation i slidan som orsakas av bakterier. Det är inte en könssjukdom men risken för insjuknandet ökar i och med flera sexuella kontakter. Symptomen är illaluktande, riklig vitflytning som är gråaktig. Lindrig klåda kan också förekomma.

Bakteriell vaginos med symptom vårdas i regel med receptbelagda läkemedel. En lindrig inflammation kan gå om med självmedicinering.