Hoppa till innehåll

Alva-huset

I huset erbjuds också barnfamiljer i Borgå familjerehabiliteringstjänster. Till Alvahuset kommer man via barnskyddet.

Alva-huset finns i Ernestas. Därifrån kan de unga och familjerna lätt ta sig till skolan, arbetet, familjen och hobbyer.

Personal finns på plats dygnet runt. Vid behov får familjer och unga stöd i sitt eget hem av Alva-husets bekanta familjearbetare.

Alva-huset är uppkallat efter barnmorskan och barnfamiljernas värnare Alva Forsius från Borgå. Forsius grundade det första förlossningssjukhuset i Borgå 1899 och vårt lands första mödrahem för ensamma mödrar 1914.

Ungdomshemmet

I ungdomshemmet bor Borgåungdomar i åldern 13–21 år, som inte kan bo hemma på grund av problem i familjen eller den ungas egna problem. I Alvahuset finns också platser för brådskande placeringar utanför hemmet. De unga bor i ungdomshemmet från en månad upp till flera år.

De unga erbjuds en så hemlik och trygg uppväxtmiljö som möjligt. I Alvahuset följs gemensamma regler och tider när det gäller måltider, hemkomst och sängdags. De unga får lära sig olika vardagssysslor genom att göra tillsammans och de får också annat stöd i sin svåra livssituation.

Familjerehabilitering

Familjerehabiliteringstjänster erbjuds barnfamiljer i Borgå. Då en kris eller en svår livssituation försämrar föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnens behov har familjerna möjlighet att bo i Alvahuset tillfälligt.

Alvahuset hjälper hela familjen genom att ta hand om barnen och ge dem trygghet. Familjen kan hämta andan och hitta en väg ut ur svårigheterna och kan sedan oftast tryggt återvända till sitt hem.

Ta kontakt

Handledarna, tfn 0400 841 394
Ansvarig handledare, tfn 040 510 4002