Hoppa till innehåll

Stödfamiljsverksamhet

Stödfamiljsverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet.

Målet med stödfamiljsverksamheten är att öka familjens resurser och stärka familjens vardag. En stödfamilj ger barnet möjlighet till en trygg vuxen i trygga förhållanden. Samtidigt får föräldrarna en liten paus i vardagen.

Stödfamiljsverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet.

Bakom behovet av stödfamilj kan ligga:

  • svårigheter med uppfostran av barnet
  • svårigheter i familjens relationer
  • separation i parförhållandet
  • föräldrarnas mentala eller fysiska trötthet
  • ändringar i livssituationen.

Om det inte finns tillräckligt med stöd i vänkretsen för utmaningarna i vardagen, kan en stödfamilj hjälpa barnet och föräldrarna att orka. Målet är att stöda familjen så att de i fortsättningen klarar sig med egna krafter.

I stödfamiljen behöver barnet den vuxnas tid, omsorg och famn. Av stödfamiljer förväntas gemenskap och delandet av vardagen med stödbarnet. I bästa fall skapar verksamheten positiva upplevelser och viktiga minnen för barnet.

De flesta barn som besöker stödfamiljer är i lek- och lågstadieåldern. Barnen besöker stödfamiljen exempelvis ett veckoslut i månaden. Enligt överenskommelse kan barnet besöka stödfamiljen även kortare eller längre perioder.

Som stödfamilj kan fungera en helt vanlig familj som har:

  • sin egen livssituation i skick
  • tid och utrymme även för främmande barn
  • förmåga att svara på barns behov och acceptera olikheter
  • positiv ställning till livet
  • förmåga att samarbeta.

Till stödfamiljeverksamheten behövs familjer av alla slag, eftersom även barnen kommer från olika former av familjer. Även en ensamstående kan fungera som stödfamilj. Barnets egen familj, stödfamiljen och socialarbetet för barnfamiljer gör en gemensam skriftlig överenskommelse. I den antecknas målet för verksamheten, behovet av stöd samt praktiska detaljer om samarbetet. Stödfamiljen har tystnadsplikt och får en ersättning för omvårdnaden.

Gör så här

Kontakta din egen socialarbetare om du är intresserad av en stödfamilj. Om du vill bli stödfamilj kontakta då servicekoordinatorn.

Cecilia Mansner, servicekoordinator