Hoppa till innehåll

Främjande av hälsa och välfärd

Kommunens uppgift är att erbjuda alla sina invånare likadana förutsättningar för ett sunt liv. Att främja välfärd och hälsa och att minska skillnaderna i hälsa hör till kommunens alla sektorer.

Främjande av välfärd

Kommuninvånarna sörjer inom ramen för sina resurser för sin egen och sina närmastes välfärd och hälsa så länge det är möjligt. Kommuninvånarna främjar själva välfärden i sitt lokalsamhälle.

Kommunerna bidrar till välfärden för kommuninvånarna och erbjuder dem möjlighet till ett aktivt liv för sina invånare i en trygg och trivsam livsmiljö. Kommunerna sörjer för en ren och sund boendemiljö och mångsidiga fritidsmöjligheter.

Att främja välfärden är en omfattande uppgift som förutsätter tvärsektoriellt samarbete. Kommuninvånarnas välfärd är kopplad till utbildning, motions-, kost- och kulturutbud, planläggning, vattentjänster, miljöns tillstånd, trafikarrangemang och många andra uppgifter som kommunen har hand om.

Kommunernas samarbetsparter i främjandet av välfärden är frivilliga, sammanslutningar, organisationer, företag och församlingar. Kommunerna stöder föreningar och organisationer som bland annat arrangerar aktiviteter och evenemang för kommuninvånarna.

Främjande av hälsa

Att främja hälsa betyder all den verksamhet som förbättrar hälsan och funktionsförmågan samt minskar hälsoproblemen och skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper. Detta innebär att man systematiskt påverkar förutsättningar för hälsa och välfärd, såsom levnadssätt och livskompetens, levnadsförhållanden och livsmiljö samt tillgången till tillräckliga tjänster.

Välfärdsberättelse och -plan

Välfärdsberättelsen och planen är ett arbetsredskap och ett offentligt dokument som anknyter främjandet av välfärd och hälsa till en del av planeringen av kommunernas verksamhet, ekonomi, ledning och beslutsfattande.

Mer information

Petra Bärlund-Hämäläinen

Välfärdskoordinator