Hoppa till innehåll

Cancerscreening

Mammografiundersökningar, livmoderhalsscreening (Papa-prov) eller HPV-prov och tarmcancerscreeningar ordnas varje år för vissa åldersgrupper. Alla screeningar är avgiftsfria och frivilliga.

Mammografiscreening 2022

Till screeningen kallas 50–69-åriga kvinnor med två års mellanrum. År 2022 kallas kvinnor födda 1954, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68, -70 och 1972.

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen vid Näse hälsovårdscentral, C-trappan, Askolins väg 1. Undersökningarna görs fr.o.m. oktober 2022.

Kallelse med information om bland annat ändring eller avbokning av tid skickas till hemadressen.

Du kan också beställa tid med privat remiss. Priset för undersökningen är då 178 euro + byråavgift 20 euro. Med remiss från Borgå hälsovårdscentral är priset för undersökningen 142 euro + byråavgift 20 euro.

Telefontid i Radiologikeskus vardagar kl. 8–18, tfn 044 414 4000.

PAPA-screening

Screening för cancer i livmoderhalsen eller HPV-prov utförs vid HUSLAB. Cancerstiftelsen skickar kallelse till screeningen hem till målgruppen. De 25–65-åriga kvinnor som bor i Borgå kallas till screeningen vart femte år. Screeningen är avgiftsfri för deltagarna.

Screening för tarmcancer

Screening för tarmcancer har startat i Finland 2022. Varje kommun har som uppgift att inom sitt område ordna screening i enlighet med bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen.

Under 2022 inkallas 60–68-åriga kvinnor och män födda 1954,1956, 1958, 1960 eller 1962.  Kallelsebrev skickas till personer stegvis under hela kalenderåret. På grund av att tarmcancer blivit allt vanligare kommer screening att utvidgas att gälla alla kvinnor och män i åldern 56–74. De kommer att få kallelsebrev för screening vartannat år.

Klienten tar själv provet hemma. Med testet söks dolt blod i avföringen. Anvisning till hur man tar provet, finns nedan.

Det tagna provet lämnas i provkuvertet till ett HUSLAB-laboratorium. På laboratoriet finns en returlåda för provet.  Inlämning av ett prov kräver inte bokad tid. Testet som undersöker tarmcancer är avgiftsfritt. Ifall testresultatet kräver kompletterande undersökningar uppbärs för dessa normala poliklinikavgifter.

Screeningskötaren handleder den som fått ett positivt testresultat. Klienten får svaret för ett negativt testresultat per brev till hemadressen. Ett negativt testresultat kräver inte fortsatta åtgärder.

Screeningskötarens telefontid är på onsdagar kl. 8.15–9.15, tfn 040 626 1432.