Hoppa till innehåll

Cancerscreening

Mammografiundersökningar, livmoderhalsscreening (Papa-prov) eller HPV-prov och tarmcancerscreeningar ordnas varje år för vissa åldersgrupper. Alla screeningar är avgiftsfria och frivilliga.

Mammografiscreening 2022

Till screeningen kallas 50–69-åriga kvinnor med två års mellanrum. År 2022 kallas kvinnor födda 1954, -56, -58, -60, -62, -64, -66, -68, -70 och 1972.

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen vid Näse hälsovårdscentral, C-trappan, Askolins väg 1. Undersökningarna görs fr.o.m. oktober 2022.

Kallelse med information om bland annat ändring eller avbokning av tid skickas till hemadressen.

Du kan också beställa tid med privat remiss. Priset för undersökningen är då 178 euro + byråavgift 20 euro. Med remiss från Borgå hälsovårdscentral är priset för undersökningen 142 euro + byråavgift 20 euro.

Telefontid i Radiologikeskus vardagar kl. 8–18, tfn 044 414 4000.

PAPA-screening

Screening för cancer i livmoderhalsen eller HPV-prov utförs vid HUSLAB. Cancerstiftelsen skickar kallelse till screeningen hem till målgruppen. De 25–65-åriga kvinnor som bor i Borgå kallas till screeningen vart femte år. Screeningen är avgiftsfri för deltagarna.

Screening för tarmcancer

Information på svenska på kommande.