Gå till innehåll

Cancerscreening

Mammografiundersökningar, livmoderhalsscreening (Papa-prov) och HPV-prov ordnas varje år för vissa åldersgrupper. Alla screeningar är avgiftsfria och frivilliga.

Till screeningen kallas 50–69-åriga kvinnor med två års mellanrum.

Mammografiscreening 2021

År 2021 kallas kvinnor födda 1953, -55, -57, -59, -61, -63, -65, -67, -69 och 1971.

Undersökningarna ordnas i mammografivagnen vid Näse hälsovårdscentral, C-trappan, Askolins väg 1. Du kan också beställa tid till Lovisa eller Helsingfors verksamhetsställe.

Kallelse med information om bland annat ändring eller avbokning av tid skickas till hemadressen.

Du kan också beställa tid med privat remiss. Priset för undersökningen är då 144 euro + byråavgift 12 euro. Med remiss från Borgå hälsovårdscentral är priset för undersökningen 80 euro + byråavgift 12 euro.

Telefontid i Radiologikeskus vardagar kl. 8–18, tfn 044 414 4000.

PAPA-screening

Screening för cancer i livmoderhalsen eller HPV-prov utförs vid HUSLAB. Cancerstiftelsen skickar kallelse till screeningen hem till målgruppen. De 25–65-åriga kvinnor som bor i Borgå kallas till screeningen vart femte år. Screeningen är avgiftsfri för deltagarna.