Gå till innehåll

Hälsogranskning för närståendevårdare

Borgå stad erbjuder närståendevårdare en undersökning av hälsan och välmåendet. Hälsogranskningen är kostnadsfri för närståendevårdaren.

Målet för hälsovgranskningen är att främja hälsan och välmåendet. Med hjälp av granskningen kan vi identifiera riskfaktorer för sjukdomar, förebygga att sjukdomar bryter ut och ge råd om levnadsvanor.

I hälsoundersökningen ingår vid behov laboratorieprov och andra mätningar som berör hälsan. Du kan hänvisas till hälsogranskning också via Borgå stads social- och hälsovårdstjänster.

Enkät till närståendevårdare om välmåendet

Genom att svara på enkäten hjälper du oss att kartlägga din hälsa och funktionsförmåga. Ta med den färdigt ifyllda enkäten när du kommer till hälsogranskningen.

Gör så här

Tidbeställning via hälsocentralens betjäningsnummer 019 520 4351, må-fre kl. 8-16. Du kan hänvisas till hälsogranskning också via social-, hälso- och sysselsättningstjänster.